Koncetracija urina i piurija za utvrđivanje dijagnoze infekcije urinarnog trakta kod odojčadi

  Koncetracija urina i piurija za utvrđivanje dijagnoze infekcije urinarnog trakta kod odojčadi

  Različite referentne vrednosti za leukocite u urinu su preporučene za dijagnozu infekcije urinarnog trakta (IUT) kod mladih odojčadi. Ove vrednosti nisu proučavane sa novijim automatskim sistemima za analizu urina koji analiziraju necentrifugovan urin koji bi mogao biti pod uticajem koncentracije urina. Cilj studije je bio da se utvrde optimalne vrednosti leukocita u urinu za IUT kod mladih odojčadi pomoću automatizovanog sistema za analizu urina, stratifikovanih po koncentraciji urina.

  Metod: Retrospektivna studija poprečnog preseka odojčadi uzrasta <3 meseca procenjivanih za IUT  u urgentnom odeljenju sa uparenom analizom urina i urinokulturom. IUT je definisana kao ≥50 000 jedinica koje formiraju kolonije po ml iz uzorak urina iz katetera. Karakteristike testa su izračunate preko opsega graničnih vrednosti leukocita i leukocitne esteraze (LE), dihotomizovanih u dve specifične grupe (razređena <1.015; koncentrovana ≥1.015).

  Rezultati: Dvadeset sedam hiljada novorođenčadi prosečne starosti od 1,7 meseci su proučavani. Prevalenca IUT je bila 7.8%. Optimalna granična vrednost je 3 leukocita u vidnom polju, pod velikim uveličanjem u razblaženom urinu (3 WBC/HPF, likelihood ratio pozitivan [LR +] 9,9, likelihood ratio [LR-] 0,15) i 6 leukocita u vidnom polju, pod velikim uveličanjem (6 WBC/HPF, LR+ 10.1, LR‒ 0.17) u koncentrovanom urinu. Kod analize urina trakom, pozitivan LE ima odlične test karakteristike bez obzira na koncentraciju urina (LR + 22.1, LR- 0.12 u razblaženom urinu, LR + 31.6, LR- 0.22 u koncentrovanom urinu).

  Zaključak: Koncentraciju urina treba uključiti u interpretaciju automatizovane mikroskopske analize urina kod mladih novorođenčadi. Pragovi piurije od 3 WBC/HPF u razblaženom urinu i 6 WBC/HPF u koncentrovanom urinu se preporučuju za pretpostavljene dijagnoze IUT.

  Izvor: Pediatrics