Efekat leukotrien antagonista, pranlukasta na akutnu otitis mediju kod dece

  Efekat leukotrien antagonista, pranlukasta na akutnu otitis mediju kod dece

  Uobičajene terapije za akutnu otitis mediju uglavnom ciljaju bakterije antibioticima, zanemarujući kontrolisanje medijatora inflamacije. Medijatori inflamacije, kao što su leukotrieni, identifikovani su kod pacijenata sa akutnom otitis medijom (AOM) ili sledstvene sekretorne otitis medije (SOM). Mogu da izazovu funkcionalnu disfunkciju Eustahijeve tube ili povećanje sekreta u srednjem uhu, uzrokujući uporni SOM.  Cilj ove studije bio je da proceni da li davanje pranlukasta, široko korištenog leukotriena C4, D4 i E4 antagonista, zajedno sa antibioticima može da inhibira progresiju ka SOM-i .

  Deca sa AOM, uzrasta od 2 do 12 godina, su nasumično podeljene u dve grupe i to: kontrolna grupa u kojoj je 50 pacijenata uključeno u uobičajeno lečenje antibiotikom u skladu sa smernicama za lečenje AOM koje je predložilo Japansko Otološko društvo (verzija iz 2006.); i pranlukast grupu, u kojoj je 52 pacijenata primalo pranlukast u trajanju od 28 dana, kao i dati uobičajeni terapiju. Slučajevi su posmatrani kao uporni SOM kada je timpanogram bio tip B ili C2, četiri nedelje nakon što je terapija započet .

  Dva pacijenta u pranlukast grupi i 3 pacijenta u kontrolnoj grupi su isključeni jer je došlo do relapsa AOM u roku od 28 dana nakon inicijalne terapije. Zbog toga je u analizu uključeno 50 i 47 subjekata u pranlukast i kontrolnoj grupi. Procenat pacijenata sa dijagnozom upornog SOM-a ( 22,0 %) je bio značajno manji u pranlukasta grupi u poređenju sa kontrolnom grupom ( 44,7 %) (p = 0.018 , hi- kvadrat test).

  Rezultati ukazuju na to  da je kombinovani terapija za AOM antibioticima i antagonist leukotrienima, kako bi se kontrolisala upala, koristan za prevenciju progresije upornog SOM-a.

  Izvor: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology