SKUPOVI

  22.02.2019.
  Kursevi

  Genetika – principi i veštine za svakodnevni klinički rad u prenatalnoj, pedijatrijskoj i adultnoj medicini
  • Evidencioni broj: A-1-1846/18
  • Organizator: Univerzitetska dečja klinika
  • Adresa organizatora: Tiršova 10, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: udkgenetika@udk.bg.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: doc. dr Goran Čuturilo, Jelena Ruml Stojanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Stomatolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biolozi, Psiholozi, Genetičari, Ginekolozi, Neurolozi, Kardiolozi
  • Trajanje u satima: 9 sati 15 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  22.02.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  Prvi međunarodni kongres zdravstvenih radnika u privatnom sektoru
  • Evidencioni broj: A-1-2451/18
  • Organizator: Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije
  • Adresa organizatora: Čingrijina 18, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: sekretarijat@privatnapraksa.org
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 8.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 1200
  • Predavači: doc. dr Goran Stevanović, prof. dr Maja Tomić, prof. dr Sandra Vezmar Kovčević, prof. dr Vitomir Konstantinović, mr sci. med. dr Goran Vukomanović, prof. dr Zoran Ivanović, prof. dr Ana Budimir, mr sci. med. dr Aleksandar Vitković, prof. dr Vaso Teleski, prim. dr Slobodan Anđelković, mr sci. med. dr Snežana Mijalković, prof. dr Vesna Kesić, prof. dr Dragana Jovanović, prof. dr Jadranka Sertić, prof. dr Zorica Milošević, prof. dr Mirna Šitum, prof. dr Teodora Beljić Živković, doc. dr Sanja Stanković, prof. dr Slobodan Apostolski, prof. dr Ana Pucar, dr Tatjana Milošević, Slavica Savkić, akademik prof. dr Đorđe Radak, prof. dr Radica Stepanović Petrović, prof. dr Gorana Mitić, prim. doc. dr Dražen Pulanić, dr sci. med. dr Tatjana Potpara, prof. dr Slađana Šobajić, doc. dr Ivana Đuričić, prof. dr Budimka Novaković, mr Mašenjka Katić, VNS dr sci. med. dr Dragan Milenković, prof. dr Nenad Dikić
  • Vrsta edukacije: Međunarodni kongres
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Biohemičari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatološke sestre, Stomatološki tehničari
  • Trajanje u satima: 13 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 15
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 10
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 13
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 11
  • Napomena:

  22.02.2019.
  Kursevi

  Klinički i epidemiološki aspekti bolničkih infekcija
  • Evidencioni broj: A-1-2926/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: markovic.denic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 25
  • Predavači: prof. dr Aleksandar Karamarković, prof. dr Ljiljana Marković Denić, prof. dr Zoran Džamić, dr sci. med. dr Vesna Mioljević, prof. dr Biljana Mijović, prof. dr Miloš Korać, doc. dr Ivana Milošević, dr Boris Kajmaković
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  22.02.2019.
  Stručni sastanci

  Perioperativna primena oralnih antikoagulanasa
  • Evidencioni broj: A-1-2040/18
  • Organizator: KC Kragujevac
  • Adresa organizatora: Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: slobnera@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: prof. dr Slobodan Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  22.02.2019.
  Stručni sastanci

  Štetne hemikalije, dijagnostika bolesti, lečenje i rehabilitacija pripadnika VS
  • Evidencioni broj: A-1-2888/18
  • Organizator: SLD, Sekcija za medicinu rada, Podružnica VMA
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: gagisa5@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: prof. dr Slaviša Đurđević, prof. dr Branka Đurović, Marija Đorđević Odović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicina rada, Psihijatri , Psiholozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  22.02.2019.
  Stručni sastanci

  Primena duloksetina u tretmanu depresivnog poremećaja i generalizovanog anksioznog poremećaja
  • Evidencioni broj: A-1-2487/18
  • Organizator: DLV SLD, Odbor za KME
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 22000 Novi Sad
  • E-mail adresa: edith@sezampro.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Irig
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Aleksandra Nedić, dr sci. med. dr Slađana Martinović Mitrović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Psihijatri , Neuropsihijatri
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  22.02.2019.
  Stručni sastanci

  Sestrinska skrb kod dece obolese od autizma
  • Evidencioni broj: A-1-2444/18
  • Organizator: DZ Ada
  • Adresa organizatora: Jožef Atile 9, 24430 Ada
  • E-mail adresa: dzadadir@eunet.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Ada
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 140
  • Predavači: dr Margareta Ivanović Balda
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  23.02.2019.
  Stručni sastanci

  Aktuelnosti u pedijatriji, perinatologiji i dečjoj hirurgiji
  • Evidencioni broj: A-1-2875/18
  • Organizator: SLD, Pedijatrijska sekcija
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: n.radlovic@beotel.net
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 300
  • Predavači: doc. dr Dragan Gazivoda, prim. mr sci. med. dr Dušan Abramović, ass. dr sci. med. dr Predrag Ilić, dr Borko Veković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  24.02.2019.
  Stručni sastanci

  Prehospitalni tretman kod alergija
  • Evidencioni broj: A-1-1940/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Jovanka Koprivica
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  24.02.2019.
  Kursevi

  Kvantna medicina – viši nivo – mikrotalasna rezonantna terapija
  • Evidencioni broj: A-1-2620/18
  • Organizator: Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes
  • Adresa organizatora: Resavska 78a, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: quanttesukm@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 80.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 20
  • Predavači: akademik prof. dr Sergij Sitko, prof. dr Ljubo Ristovski, prof. dr Drago Đorđević, dr sci. med. dr Irina Fedotova, mr sci. med. dr Tatjana Mišić
  • Vrsta edukacije: Međunarodni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 60 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 14
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 7
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  25.02.2019.
  Stručni sastanci

  Bol – patofiziologija, dijagnoza i lečenje
  • Evidencioni broj: A-1-2595/18
  • Organizator: OB "Dr Laza K. Lazarević", Šabac
  • Adresa organizatora: Popa Karana 2-4, 15000 Šabac
  • E-mail adresa: goran.todic@bolnica015.org.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Šabac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: dr Branko M. Vujković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Hirurzi, Internisti, Opšta medicina
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  25.02.2019.
  Stručni sastanci

  Najčešća neurološka kazuistika u pedijatrijskoj praksi – razine zbrinjavanja i smernice
  • Evidencioni broj: A-1-2446/18
  • Organizator: DZ Ada
  • Adresa organizatora: Jožef Atile 9, 24430 Ada
  • E-mail adresa: dzadadir@eunet.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Ada
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 140
  • Predavači: dr Željka Grubešić Radosavljević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  25.02.2019.
  Stručni sastanci

  Značaj postojanja dispečerskih centara u okviru SHMP
  • Evidencioni broj: A-1-1943/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Jovanka Koprivica
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  25.02.2019.
  Stručni sastanci

  Sve što treba da znate o urinarnim infekcijama
  • Evidencioni broj: A-1-2632/18
  • Organizator: Udruženje "MedApp"
  • Adresa organizatora: Crnotravka 13a, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: office@medapp.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Aleksandar Vuksanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  25.02.2019.
  Kursevi

  Aktuelni problemi u pedijatriji 2019 – I seminar
  • Evidencioni broj: A-1-2939/18
  • Organizator: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić"
  • Adresa organizatora: Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd
  • E-mail adresa: majkaidete@ptt.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 500
  • Predavači: prof. dr Predrag Minić, prof. dr Dragana Vujić, ass. dr Nataša Stajić, prof. dr Srđan Pašić, doc. dr Aleksandar Vlahović, doc. dr Ružica Kravljanac, prof. dr Nebojša Jović, prof. dr Nikola Specchio, dr Rima Nabbout, dr Tiziana Granata, prof. dr Igor Prpić, doc. dr Zvonka Rener Primec
  • Vrsta edukacije: Međunarodni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 14
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 7
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  25.02.2019.
  Kursevi

  Tihe ubice savremenog čoveka
  • Evidencioni broj: A-1-2624/18
  • Organizator: Udruženje "MedApp"
  • Adresa organizatora: Crnotravka 13a, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: office@medapp.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Vesna Škodrić Trifunović, prof. dr Borjanka Batinić, dr Dragana Duišin, prof. dr Petar Otašević, prof. dr Dino Tarabar
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 8 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  26.02.2019.
  Stručni sastanci

  Pertusis – novine u prevenciji
  • Evidencioni broj: A-1-2809/18
  • Organizator: Institut za neonatologiju
  • Adresa organizatora: Kralja Milutina 50, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: office@neonatologija.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 60
  • Predavači: dr Jelena Bačević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  26.02.2019.
  Stručni sastanci

  Kardiovaskularni komorbiditeti kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća
  • Evidencioni broj: A-1-2503/18
  • Organizator: DLV SLD, Podružnica Novi Sad
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: boskovicksenija@gmail.com, dlv@neobee.net
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr sci. med. dr Senka Milutinov
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  26.02.2019.
  Kursevi

  Aktuelni problemi u pedijatriji 2019 – II seminar
  • Evidencioni broj: A-1-2940/18
  • Organizator: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić"
  • Adresa organizatora: Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd
  • E-mail adresa: majkaidete@ptt.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: doc. dr Radoje Simić, ass. dr sci. med. dr Đorđe Kravljanac, prof. dr Jovan Košutić, prof. dr Mila Stajević, ass. dr sci. med. dr Segej Prijić, prim. dr Sanja Ninić, dr Ivana Kitić, doc. dr Miloš Kuzmanović, dr Saša Popović, prof. dr Vladislav Vukomanović, prim. mr sci. med. dr Dragan Mićić, mr sci. med. dr Jovana Putnik, mr sci. med. dr Aleksandra Paripović, dr Mirjana Janković, prim. dr Nataša Vlahović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 6 sati 50 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  27.02.2019.
  Stručni sastanci

  Akutne respiratorne infekcije kod dece
  • Evidencioni broj: A-1-2442/18
  • Organizator: DZ Ada
  • Adresa organizatora: Jožef Atile 9, 24430 Ada
  • E-mail adresa: dzadadir@eunet.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Ada
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 140
  • Predavači: dr Margareta Ivanović Balda
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  27.02.2019.
  Kursevi

  Aktuelni problemi u pedijatriji 2019 – III seminar
  • Evidencioni broj: A-1-2941/18
  • Organizator: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić"
  • Adresa organizatora: Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd
  • E-mail adresa: majkaidete@ptt.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: prim. dr sci. med. dr Gordana Kovačević, doc. dr Maja Đorđević, ass. dr sci. med. dr Adrijan Sarajlija, dr Jelena Kojović, dr Katarina Pejić, dr Milena Vasiljević, dr Goran Mitrović, prim. dr Slobodan Gazikalović, ass. dr sci. med. dr Rade Vuković, dr Ninoslav Begović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 6 sati 20 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  28.02.2019.
  Kursevi

  Aktuelni problemi u pedijatriji 2019 – IV seminar
  • Evidencioni broj: A-1-2942/18
  • Organizator: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić"
  • Adresa organizatora: Radoja Dakića 6-8, 11070 Beograd
  • E-mail adresa: majkaidete@ptt.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: ass. dr sci. med. dr Aleksandar Sovtić, prim. dr Katarina Stanković, prim. mr sci. med. dr Jelena Rakić Milanović, dr Ana Gazikalović, prim. dr Nataša Vlahović, dr Tanja Mijović, prim. dr sci. med. dr Ilijana Mažibrada, prim. dr sci. med. dr Aleksandra Stojanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 6 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  28.02.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  Novine u respiratornoj i ORL medicini – aktuelna saznanja i budući izazovi
  • Evidencioni broj: A-1-2453/18
  • Organizator: Udruženje pulmologa Srbije
  • Adresa organizatora: Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ristic60lidija@gmail.com, udruzenjepulmologars@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 8.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Zlatibor
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Živka Eri, prof. dr Branislav Perin, prof. dr Lidija Ristić, prof. dr Vesna Kuruc, prof. dr Đorđe Považan, prof. dr Mirna Đurić, prof. dr Milan Rančić, prof. dr Ivan Kopitović, prof. dr Ilija Andrejević, prof. dr Biljana Zvezdin, prof. dr Miodrag Vukčević, prof. dr Dejan Đurić, doc. dr Milan Radović, doc. dr Zorica Ćirić, doc. dr Dušanka Obradović, dr Marina Cekić, dr Zoran Stamenković, prof. dr Milan Stanković, prof. dr Dušan Milisavljević, prof. dr Miško Živić, prof. dr Rajko Jović, prof. dr Ljiljana Vlaški, dr Emilija Živković Marinkov, prof. dr Viktor Vital, prof. dr Stefanos Triadis, prof. dr Anestis Psifidis, prof. dr Jannis Konstantinidis, prof. dr George Iovanesku
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 20 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 13
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 8
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 11
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 9
  • Napomena:

  01.03.2019.
  Kursevi

  Glaukom i neuroprotekcija
  • Evidencioni broj: A-1-2623/18
  • Organizator: Udruženje "MedApp"
  • Adresa organizatora: Crnotravka 13a, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: office@medapp.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: prim. dr Lidija Magarašević, doc. dr Ivan Marjanović, doc. dr Marija Božić, ass. dr Vesna Marić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 7 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.03.2019.
  Kursevi

  Osteoporoza – DEKSA skrining, prevencija i lečenje bisfosfonatima i vitaminom D3
  • Evidencioni broj: A-1-2515/18
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju "EURO KME"
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: eurokme@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Nada Vujasinović Stupar, ass. dr sci. med. dr Ivica Jeremić, ass. dr sci. med. dr Slavica Pavlov Dolijanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.03.2019.
  Stručni sastanci

  Duloksetin u terapiji bola
  • Evidencioni broj: A-1-2488/18
  • Organizator: DLV SLD, Odbor za KME
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 22000 Novi Sad
  • E-mail adresa: edith@sezampro.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Irig
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 70
  • Predavači: prof. dr Svetlana Simić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Neurolozi, Psihijatri , Neuropsihijatri, Fizijatri, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Onkolozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.03.2019.
  Kursevi

  Terapija bolničkih infekcija i bezbednost pacijenata
  • Evidencioni broj: A-1-2925/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: zoran.todorovic@mfub.bg.ac.rs, markovic.denic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 25
  • Predavači: prof. dr Zoran Todorović, prof. dr Milorad Pavlović, prof. dr Zoran Džamić, prof. dr Dragomir Marisavljević, prof. dr Predrag Stevanović, doc. dr Dragana Protić, prof. dr Ljiljana Marković Denić, prof. dr Nataša Maksimović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 15 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.03.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  DEXA simpozijum – dijagnoza i lečenje osteoporoze
  • Evidencioni broj: A-1-2581/18
  • Organizator: Asocijacija za artroskopsku hirurgiju i sportsku traumatologiju Srbije
  • Adresa organizatora: Heroja Pinkija 6, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: keckons@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 25.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 400
  • Predavači: prof. Kassim Javaid, dr Gudrun Stenbeck, doc. dr Vladimir Harhaji, doc. dr Radmila Matijević, doc. dr Tatjana Ičin, prof. dr Jennifer Walsh, prof. dr Andrea Ildiko Gasparik
  • Vrsta edukacije: Međunarodni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 14 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 10
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 9
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 7
  • Napomena:

  01.03.2019.
  Kursevi

  Značaj primene preventivnih aktivnosti u sprečavanju školskog nasilja
  • Evidencioni broj: A-1-2724/18
  • Organizator: Institut za javno zdravlje Kragujevac
  • Adresa organizatora: Nikole Pašića 1, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: promocija@izjzkg.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: doc. dr Ivana Simić Vukomanović, dr sci. med. dr Ana Miljanović, mr Vesko Pirić
  • Vrsta edukacije:
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 0
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 0
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  05.03.2019.
  Stručni sastanci

  Preoperativna priprema bolesnika za grudno-hirurške operacije
  • Evidencioni broj: A-1-2502/18
  • Organizator: DLV SLD, Podružnica Novi Sad
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: boskovicksenija@gmail.com, dlv@neobee.net
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Ivana Spasojević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: