SKUPOVI

  09.12.2018.
  Stručni sastanci

  Klinički značaj biomarkera koštanog metabolizma
  • Evidencioni broj: A-1-1790/18
  • Organizator: DLV SLD, Sekcija za laboratorijsku medicinu
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: veloborcabarkapa@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 95
  • Predavači: prof. dr Karmen Stankov, dr Jasna Vučković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.12.2018.
  Stručni sastanci

  Osnove terapije hroničnog kancerskog bola
  • Evidencioni broj: A-1-2156/18
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju "EURO KME"
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: eurokme@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Nebojša Lađević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.12.2018.
  Stručni sastanci

  Praktična primena smernica za lečenje hroničnog kancerskog bola u PZZ
  • Evidencioni broj: A-1-1474/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Verica Budimir
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.12.2018.
  Stručni sastanci

  Principi ultrazvučne dijagnostike u bolestima gastrointestinalnog trakta
  • Evidencioni broj: A-1-84/18
  • Organizator: VMA, Institut za radiologiju
  • Adresa organizatora: Crnotravska 17, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: miniduca@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 80
  • Predavači: doc. dr Dejan Kostić, prof. dr Dara Stefanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Radiolozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.12.2018.
  Kursevi

  Bolest malih krvnih sudova mozga: najnovija saznanja
  • Evidencioni broj: A-1-1775/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: vladimir.s.kostic@gmail.com, aleksandra3003@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: akademik prof. dr Vladimir Kostić, prof. dr Hughues Chabriat, doc. dr Jasna Zidverc Trajković, doc. dr Šarlota Masaroš, ass. dr Aleksandra M. Pavlović, ass. dr Igor Petrović, ass. dr Milija Mijajlović
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Neurolozi, Internisti, Opšta medicina
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.12.2018.
  Kursevi

  Mogućnost primene srpskog jezika u anatomiji i kliničkoj nomenklaturi
  • Evidencioni broj: A-1-1764/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: filipovic.branislav@gmail.com, branislav.filipovic@med.bg.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Laslo Puškaš, prof. dr Biljana Srdić, doc. dr Milan Aksić, prof. dr Branislav Filipović, Biljana Vukčević Lacković, doc. dr Lazar Stijak
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Hirurzi, Radiolozi, Neurolozi, Sudska medicina
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.12.2018.
  Kursevi

  Hipertenzija u ginekologiji i akušerstvu: savremeni pristup
  • Evidencioni broj: A-1-1763/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: vrzic.dr@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Aleksandar Stefanović, prof. dr Saša Kadija, prof. dr Miroslava Gojnić Dugalić, prof. dr Miloš Petronijević, doc. dr Svetlana Vrzić Petronijević, doc. dr Katarina Jeremić Stefanović, ass. dr Ivana Likić Lađević
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Ginekolozi, Neonatolozi, Anesteziolozi sa reanimatologijom, Studenti medicine
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.12.2018.
  Stručni sastanci

  Zloupotrebom lekova na korak od transplantacije srca
  • Evidencioni broj: A-1-2301/18
  • Organizator: KCS, Klinika za kardiologiju
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ivananedeljkovic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: dr Bojana Orbović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinski tehničari, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.12.2018.
  Stručni sastanci

  Oftalmološki skrining prematurne retinopatije u neonatologiji
  • Evidencioni broj: A-1-652/18
  • Organizator: Institut za neonatologiju
  • Adresa organizatora: Kralja Milutina 50, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: office@neonatologija.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 60
  • Predavači: dr Jasna Rebić Jelić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.12.2018.
  Kursevi

  Savremena hematologija, gde smo danas?
  • Evidencioni broj: A-1-1770/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ebogdano@eunet.rs, hematologija@kcs.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Biljana Mihaljević, prof. dr Dragica Tomin, prof. dr Ana Vidović, ass. dr sci. med. dr Darko Antić, prof. dr Milena Todorović Balint, doc. dr Jelena Bila, prof. dr Andrija Bogdanović, prof. dr Mirjana Gotić, prof. dr Nada Suvajdžić Vuković, prof. dr Predrag Miljić
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Biohemičari, Zdravstveni saradnici, Biolozi, Molekularni biolozi
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.12.2018.
  Kursevi

  Novi medicinski aspekti u suicidologiji
  • Evidencioni broj: A-1-1772/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: vladinmejl@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Slobodan Nikolić, ass. dr Milenko Bogdanović, ass. dr Danica Cvetković, ass. dr Tijana Durmić, ass. dr Bojana Radnić, ass. dr Irina Damjanjuk, doc. dr Vladimir Živković, prof. dr Slobodan Savić, dr Ana Opanković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Sudska medicina, Psihijatri
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.12.2018.
  Stručni sastanci

  Odgovor zdravstvenog sistema na nasilje nad ženama
  • Evidencioni broj: A-1-1725/18
  • Organizator: DZ "Dr Draga Ljočić" Šabac
  • Adresa organizatora: Popa Karana 2, 15000 Šabac
  • E-mail adresa: kme@dzsabac.org.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Šabac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: dr Slađana Kaurin Miletić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.12.2018.
  Kursevi

  Novine u dijagnostici i lečenju glaukoma
  • Evidencioni broj: A-1-1774/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ammilovic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Dragan Pavlović, prof. dr Milenko Stojković, doc. dr Marija Božić, ass. dr Ivan Marjanović, ass. dr Vesna Marić
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Oftalmologija, Studenti medicine
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.12.2018.
  Stručni sastanci

  Savremeni pristup prevenciji intrahospitalnih infekcija
  • Evidencioni broj: A-1-2296/18
  • Organizator: KCS, Urgentni centar
  • Adresa organizatora: Pasterova 2, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drantoni@gmail.com, ljubica.jovanovic87@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Vesna Mioljević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.12.2018.
  Kursevi

  Multipla skleroza kod dece i adolescenata
  • Evidencioni broj: A-1-1776/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: jasna.jancic.npk@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Jasna Jančić, prof. dr Jelena Drulović, prof. dr Tatjana Pekmezović, prof. dr Marija Mostarica, doc. dr Šarlota Mesaroš
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 3 sati 5 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.12.2018.
  Stručni sastanci

  Inflamatorne reumatske bolesti i infekcije
  • Evidencioni broj: A-1-1332/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: viktorsss@sbb.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Ivana Aleksić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  13.12.2018.
  Stručni sastanci

  Arhetipski svet Nikole Tesle
  • Evidencioni broj: A-1-2267/18
  • Organizator: SLD, Sekcija za psihoterapiju
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: snezana.kecojevic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 80
  • Predavači: prof. dr Zoran Vojić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se može akreditovati samo za lekare.

  13.12.2018.
  Stručni sastanci

  Uloga kortikosteroidne terapije kod prevremenog porođaja
  • Evidencioni broj: A-1-2313/18
  • Organizator: KCS, Klinika za ginekologiju i akušerstvo
  • Adresa organizatora: Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: darkovplecas@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: ass. dr Ivana Babović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  13.12.2018.
  Kursevi

  Fizička aktivnost: javnozdravstveni izazov i preventivne intervencije
  • Evidencioni broj: A-1-1835/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za socijalnu medicinu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bosiljka.djikanovic@med.bg.ac.rs, bosiljka_djikanovic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Nebojša Lalić, prof. dr Sanja Mazić, prof. dr Dejan Nešić, prof. dr Dejana Vuković, prof. dr Ljudmila Nagorni Obradović, prof. dr Ljubica Konstantinović, prof. dr Bojana Matejić, prof. dr Milena Šantrić Milićević, prof. dr Vesna Bjegović Mikanović, prof. dr Zorica Terzić, doc. dr Janko Janković, prof. dr Aleksandra Jović Vraneš, doc. dr Bosiljka Đikanović, ass. dr Željka Stamenković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  13.12.2018.
  Kursevi

  Nealkoholna i alkoholna masna bolest jetre u svetlu novih naučnih saznanja
  • Evidencioni broj: A-1-1773/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: tatjana.radosavljevic@med.bg.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Tatjana Radosavljević, prof. dr Danijela Vučević, prof. dr Rada Ješić Vukićević, doc. dr Dušan Mladenović, ass. dr Milena Vesković, ass. dr sci. med. dr Bojan Jorgačević
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Internisti
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  13.12.2018.
  Kursevi

  Novi pristup u dijagnostici i lečenju bolesti digestivnog trakta i jetre u trudnoći
  • Evidencioni broj: A-1-1760/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: tamara.alempijevic@med.bg.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Miloš Petronijević, ass. dr Snežana Lukić, prof. dr Tomica Milosavljević, prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, prof. dr Tamara Milovanović
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  13.12.2018.
  Kursevi

  Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju duktalnog karcinoma pankreasa
  • Evidencioni broj: A-1-1759/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: alexivanovic69@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: doc. dr Aleksandar M. Ivanović, doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović, prof. dr Dragan Mašulović, dr Marjan Micev, doc. dr Nikica Grubor
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Radiolozi, Internisti, Patolozi, Hirurzi
  • Trajanje u satima: 3 sati 15 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  14.12.2018.
  Kursevi

  Kardionefrologija: aktuelnosti u dijagnostici i lečenju
  • Evidencioni broj: A-1-1762/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: nmarkovicnikolic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Nataša Marković Nikolić, prof. dr Nada Dimković, prof. dr Milica Dekleva, prof. dr Branislav Milovanović, ass. dr sci. med. dr Goran Lončar
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Internisti
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  14.12.2018.
  Kursevi

  Srednji nivo edukacije u homeopatiji 4
  • Evidencioni broj: A-1-1671/18
  • Organizator: SLD, Sekcija za homeopatiju
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drmat@mts.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 100,00 eur
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: mr ph. Irena Stojković, prof. dr Dragana Matanović, prim. dr Milica Stojanović Denčić, prim. dr Ljiljana Bajić Bibić, dr Tatjana Lalić, mr ph. Jovanka Ivančević
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 18 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  14.12.2018.
  Stručni sastanci

  ECNP škola psihofarmakologije i program razmene Evropskog udruženja specijalizanata psihijatrije – iskustva i nova saznanja
  • Evidencioni broj: A-1-2026/18
  • Organizator: Institut za mentalno zdravlje
  • Adresa organizatora: Palmotićeva 37, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: jelena.odzic@imh.org.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 80
  • Predavači: dr Vanja Mandić Maravić, dr Ana Podgorac
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se akredituje samo za ciljnu grupu lekari.

  14.12.2018.
  Kursevi

  Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju tuberkuloze
  • Evidencioni broj: A-1-1758/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: adzic_tatjana@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Dragana Vuković, NS prim. dr sci. med. dr Jelena Stojšić, prof. dr Dušan Popadić, dr sci. med. dr Spasoje Popević, doc. dr Tatjana Adžić Vukičević, dr Ana Blanka Protić, ass. dr Dragana Marić
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  14.12.2018.
  Kursevi

  Novine u transplantaciji srca i ugradnji uređaja za mehaničku potporu cirkulacije
  • Evidencioni broj: A-1-1761/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Uiverziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: svetozar073@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Svetozar Putnik, dr Emilija Nestorović, dr Saša Kačar, ass. dr Dejan Marković, ass. dr Ilija Bilbija, dr Duško Terzić
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  18.12.2018.
  Stručni sastanci

  Kardiovaskulane komplikacije paraneoplastičnog sindroma karcinoma pluća
  • Evidencioni broj: A-1-2306/18
  • Organizator: KCS, Klinika za kardiologiju
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ivananedeljkovic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: dr Ivana Petrović Đorđević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinski tehničari, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  20.12.2018.
  Stručni sastanci

  Nesanica – opšti pojmovi i prevencija kod PVL
  • Evidencioni broj: A-1-51/18
  • Organizator: VMA, Klinika za psihijatriju
  • Adresa organizatora: Crnotravska 17, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: brzivic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Bratislav Živić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Socijalni radnici, Psiholozi, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  22.12.2018.
  Kursevi

  Onkološka zdravstvena nega
  • Evidencioni broj: A-1-1951/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: Branislav Kovaljev, dr Rozalija Kormanjoš Senti, dr Verica Budimir
  • Vrsta edukacije:
  • Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 0
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 0
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se ne može akreditovati zato što nije predviđeno dovoljno vremena obradi veština, koje bi polaznici kursa trebalo da usvoje, niti su opisane u sažetku programa, većina referenci, na kojima se zasniva predložena edukacija, su zastarele. Predlaže se ponovna aplikacija predloga programa KE u narednom akreditacionom roku preko nadležne komore zdravstvenih radnika, s obzirom na to da organizator KE nije predvideo ciljnu grupu lekari.