SKUPOVI

  06.10.2018.
  Kursevi

  CT koronarografija i CT pregled srca
  • Evidencioni broj: A-1-1882/18
  • Organizator: Poliklinika Antamedica
  • Adresa organizatora: Nebojšina 30, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: kontakt@antamedica.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 160,00 eur
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: prof. dr Željko Marković, ass. dr sci. med. dr Ana Mladenović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 12 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.10.2018.
  Kursevi

  Kvantna medicina – osnovni nivo
  • Evidencioni broj: A-1-2329/18
  • Organizator: Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes
  • Adresa organizatora: Resavska 78a, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: quanttesukm@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 50.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: akademik prof. dr Sergej Sitko, prof. dr Ljubo Ristovski, prof. dr Drago Đorđević, prof. dr Dejan Raković, prof. dr Branislav Milovanović, prof. dr Tomislav Jovanović, prof. dr Neda Pekarić Nađ, prof. dr Đuro Koruga, prof. dr Siniša Stojiljković, prof. dr Mirjana Aranđelović, doc. dr Zorica Nestorović, doc. dr Drago Đorđević, prim. dr Verica Lela Ilić, dr sci. med. dr Irina Fedorova, dr sci. med. Ljudmila Bogdanova, dr Dragana Mihajlović, Aleksandar Tomić, Goran Marjanović, dr Ana Žikić, dr Milka Ćosović, mr sci. med. dr Tatjana Mišić, dr Svetlana Mitošević, dr Tatjana Lalić, dr Ljudmila Vukosavljević, Marina Luketina Šunjka
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 54 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.10.2018.
  Kongresi i simpozijumi

  Kardiohirurgija na sekundarnom nivou – jednogodišnje iskustvo u ZC OB Užice
  • Evidencioni broj: A-1-2221/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Užice
  • Adresa organizatora: Miloša Obrenovića 17, 31000 Užice
  • E-mail adresa: sld.uzice@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 500
  • Predavači: prof. dr Miljko Ristić, prof. dr Svetozar Putnik, prof. dr Bojan Biočina, prof. dr Vladan Vukčević, dr Danko Grujić, dr Olivera Mićić, prim. dr Biljana Tomić, dr Marija Antić, dr Milena Branković, dr Maja Gulan
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 9
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 5
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 8
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 6
  • Napomena: Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

  06.10.2018.
  Stručni sastanci

  Uvođenje nemlečne ishrane u prvoj godini života
  • Evidencioni broj: A-1-1469/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Slavica Bekić, dr Živojin Đurić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.10.2018.
  Stručni sastanci

  Deficit gvožđa – prepoznavanje, prevencija i suplementacija
  • Evidencioni broj: A-1-2157/18
  • Organizator: Udruženje "PHARMED", strukovno udruženje zdravstvene struke
  • Adresa organizatora: Batajnički drum 23, 11080 Beograd
  • E-mail adresa: office@pharmed.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Neda Grbović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Zdravstveni tehničari, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 2 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  07.10.2018.
  Kursevi

  Samolečenje – trend, ali i odgovornost
  • Evidencioni broj: A-1-1949/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Rozalija Kormanjoš Senti, dr Verica Budimir, ph. Gordana Ksionžik
  • Vrsta edukacije:
  • Ciljna grupa: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 0
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 0
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se ne može akreditovati zato što organizator nije obuhvatio i ciljnu grupu lekari. Predlaže se aplikacija u narednom akreditacionom periodu preko nadležne komore zdravstvenih radnika.

  07.10.2018.
  Stručni sastanci

  Vitamin D – čuvar našeg zdravlja
  • Evidencioni broj: A-1-1476/18
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: djurdjicazr@live.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Slavica Bekić, dr Živojin Đurić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  08.10.2018.
  Kursevi

  Nacionalna škola za neuroangiologiju I – ekstrakranijalni dopler: teorijska nastava
  • Evidencioni broj: A-1-1830/18
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za neurologiju KCS, Nacionalno udruženje za neuroangiologiju Srbije
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: macasternic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 80.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 15
  • Predavači: prof. dr Nadežda Šternić, prof. dr Zagorka Jovanović, prof. dr Lazar Davidović, prof. dr Ružica Maksimović, prof. dr Slobodan Cvetković, prof. dr Dejana Jovanović, doc. dr Božidar Novaković, ass. dr Aleksandra Pavlović, ass. dr Milija Mijajlović, prof. dr Ranko Raičević, doc. dr Toplica Lepić, Branislav Bokšić, dr sci. med. dr Dragan Vasić, dr Tanja Stričević, dr Branko Petrović, dr Bojan Vojnović, dr Ana Podgorac, dr Nikola Veselinović, dr Tamara Švabić Međedović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Neurolozi, Radiolozi, Internisti, Vaskularni hirurzi
  • Trajanje u satima: 15 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  08.10.2018.
  Stručni sastanci

  Povrede tetiva i lečenje
  • Evidencioni broj: A-1-1357/18
  • Organizator: Univerzitetska dečja klinika
  • Adresa organizatora: Tiršova 10, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: draganstojicevic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 60
  • Predavači: dr Dragan Stojićević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Hirurzi
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  08.10.2018.
  Kursevi

  Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva – intenzivan kurs
  • Evidencioni broj: A-1-1876/18
  • Organizator: Poliklinika "Antamedica"
  • Adresa organizatora: Nebojšina 30, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: kontakt@antamedica.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 800,00 eur
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: dr Mladen Damnjanović
  • Vrsta edukacije:
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 40 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 0
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 0
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE je identičan broju A-1-1893/18.

  08.10.2018.
  Kursevi

  Ultrazvuk dojki u ginekologiji i akušerstvu
  • Evidencioni broj: A-1-1414/18
  • Organizator: Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu Srbije
  • Adresa organizatora: Karađorđev trg 34, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: plesinac@hotmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 15.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 24
  • Predavači: prof. dr Snežana Plešinac, prof. dr Zorica Milošević, doc. dr Vesna Plešinac Karapandžić, ass. dr sci. med. dr Mirjan Nadrljanski, dr Jasna Opalić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  08.10.2018.
  Stručni sastanci

  Druga linija lečenja metastatskog karcinoma bubrega. Imunoterapija metastatskog melanoma – naša iskustva.
  • Evidencioni broj: A-1-2046/18
  • Organizator: Institut za onkologiju Vojvodine
  • Adresa organizatora: Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
  • E-mail adresa: radovanovic.zoran@onk.ns.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Sremska Kamenica
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 80
  • Predavači: dr Svetlana Salma, doc. dr Borislava Nikolin
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.10.2018.
  Stručni sastanci

  Akutne bolesti i sistem prediktivne homeopatije
  • Evidencioni broj: A-1-1607/18
  • Organizator: SLD, Sekcija za homeopatiju
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drmat@mts.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: Irena Stojković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.10.2018.
  Stručni sastanci

  Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod dece
  • Evidencioni broj: A-1-1580/18
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija za KME
  • Adresa organizatora: Resavska 84/9, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: info@akademijazakme.edu.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Aleksandar Pavlović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Farmaceuti, Pedijatri, Hirurzi, Psihijatri , Opšta medicina, Internisti, Kardiolozi, Urgenta medicina, Anesteziolozi sa reanimatologijom
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.10.2018.
  Stručni sastanci

  Novine u dijagnostici i terapiji arterijske hipertenzije (ASX2017 i ECX2018)
  • Evidencioni broj: A-1-2302/18
  • Organizator: KCS, Klinika za kardiologiju
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: ivananedeljkovic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Vesna Stojanov, dr Nenad Radivojević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinski tehničari, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.10.2018.
  Stručni sastanci

  Plućna patologija – od redovne dijagnostike do prikaza retkih slučajeva
  • Evidencioni broj: A-1-2239/18
  • Organizator: SLD, Sekcija za patologiju
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: acal@matf.bg.ac.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: doc. dr Sofija Glumac, prim. dr sci. med. dr Jelena Stojšić, prof. dr Zdravko Kosjerina
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Patolozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.10.2018.
  Stručni sastanci

  Kompjuterizovana tomografija kompartmana peritoneumske šupljine
  • Evidencioni broj: A-1-2089/18
  • Organizator: KCV, Centar za radiologiju
  • Adresa organizatora: Hajduk Veljkova 1-9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: rtgssns@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: doc. dr Olivera Nikolić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Radiološki tehničari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.10.2018.
  Kursevi

  Urinarne infekcije, intermitentna inkontinencija i lečenje noćnog umokravanja kod dece
  • Evidencioni broj: A-1-1861/18
  • Organizator: KCN, Klinika za dečje interne bolesti
  • Adresa organizatora: Bul. dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš
  • E-mail adresa: pedja7m@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Leskovac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Emilija Golubović, mr sci. med. dr Predrag Miljković
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Pedijatri, Neuropsihijatri, Urolozi, Opšta medicina, Vaspitači
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Stručni sastanci

  Infekcije donjih disajnih puteva
  • Evidencioni broj: A-1-2341/18
  • Organizator: Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta "MedScape"
  • Adresa organizatora: Čingrijina 5, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: medscapeedukacije@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Ivan Čekerevac
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Kursevi

  Škola urgentne psihijatrije
  • Evidencioni broj: A-1-1419/18
  • Organizator: Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: milena.stasevic@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 6.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: doc. dr Ivana Stašević Karličić, dr Milena Stašević, dr Jelena Đorđević, dr Ana Opanković, dr Nebojša Živković, dr sci. med. dr Gorica Đokić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Kursevi

  Klinički značaj ispitivanja pljuvačke i gingivalne tečnosti
  • Evidencioni broj: A-1-156/18
  • Organizator: KCS, Centar za medicinsku biohemiju
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: emina.colak.bg@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Saša Čakić, dr sci. med. dr Nada Novaković, prim. mr sci. med. dr Ljubinka Nikolić, ass. dr sci. med. dr Nada Milinković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Biohemičari, Zdravstveni tehničari, Zdravstveni saradnici, Medicinske biohemije
  • Trajanje u satima: 5 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Stručni sastanci

  Dijagnoza i lečenje plućne hipertenzije
  • Evidencioni broj: A-1-1330/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: viktorsss@sbb.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Sandra Šarić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Stručni sastanci

  Osteosinteza falangi i metakarpalnih kostiju šake
  • Evidencioni broj: A-1-1212/18
  • Organizator: IOHB Banjica
  • Adresa organizatora: Mihajla Avramovića 28, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drvladanstevanovic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: dr Željko Ćurčić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Kongresi i simpozijumi

  Mentalno zdravlje – javnozdravstvena politika, unapređenje i prevencija
  • Evidencioni broj: A-1-1421/18
  • Organizator: Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drlazal@eunet.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 500
  • Predavači: prof. dr Šjamanta Das, prof. dr Vesna Bjegović Mikanović, dr sci. med. dr Verica Jovanović, doc. dr Ivana Stašević Karličić, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, prof. dr Aleksandar Damjanović, dr Ivana Božović, doc. dr Zoran Bukumirić, doc. dr Vladan Đorđević, dr Milan Stanojković, dr Tatjana Voskresenski, dr Jovan Milovanović, Snežana Simović Draganić, mr sci. Tatjana Subotić, dr sci. Jelena Jovanović Simić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem
  • Ciljna grupa: Lekari, Psihijatri , Socijalna medicina, Opšta medicina, Epidemiolozi, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Menadžment, Socijalni radnici, Psiholozi, Pedagozi, Zdravstveni saradnici
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 9
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 5
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 8
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 6
  • Napomena: Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

  10.10.2018.
  Kursevi

  Savremeni stavovi u lečenju, prevenciji i kontroli bronhijalne astme
  • Evidencioni broj: A-1-1820/18
  • Organizator: AMEC - Akademski medicinski edukacioni centar
  • Adresa organizatora: Jurija Gagarina 26a/6, 11070 Beograd
  • E-mail adresa: amecedukacija@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: ass. dr Maja Stojanović, ass. dr Vojislav Ćupurdija, ass. dr Mihailo Stjepanović, dr Sanja Dimić Janjić, dr Ivana Buha, dr Miljan Ćulafić, dr Jelena Crnobrnja, dr Jelena Janković, dr Jovana Mašković
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.10.2018.
  Kongresi i simpozijumi

  Drugi nacionalni kongres bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem
  • Evidencioni broj: A-1-1420/18
  • Organizator: Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević"
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drlazal@eunet.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 7.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 500
  • Predavači: prof. dr Stefan Štal, doc. dr Ivana Stašević Karličić, prof. dr Milica Pejović Milovančević, doc. dr Igor Pantić, prof. dr Miroslava Jašović Gašić, prof. dr Ivana Timitijević, doc. dr Maja Ivković, prof. dr Snežana Filipović Danić, prof. dr Slobodan Janković, prof. dr Vladimir Janjić, prof. dr Dragana Ignjatović Ristić, prof. dr Nevena Divac, prof. dr Dragan Pavlović, doc. dr Vladimir Đorđević, dr Milena Stašević
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 12 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 13
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 8
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 11
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 9
  • Napomena: Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

  10.10.2018.
  Kursevi

  Izazovi u terapiji astme i HOBP – kako ih prevazići u praksi?
  • Evidencioni broj: A-1-2010/18
  • Organizator: Udruženje "EDUKO SAJNS INI"
  • Adresa organizatora: Lole Ribara 2, 18000 Niš
  • E-mail adresa: info@educioni.org
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr sci. med. dr Miloš Filipović, dr Slobodan Petrović, dr Dobrila Matović, dr Nadica Blagojević, dr Saša Jovanović, dr Ana Smiljković, dr Goran Janković, dr Svetlana Šunjevarić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.10.2018.
  Stručni sastanci

  Sideropenijska anemija u gastrointestinalnim oboljenjima
  • Evidencioni broj: A-1-2136/18
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju "EURO KME"
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: eurokme@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 90
  • Predavači: dr sci. med. dr Aleksandar Knežević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Farmaceutski tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.10.2018.
  Kongresi i simpozijumi

  Analize nukleotidne sekvece genoma virusa u medicinskoj dijagnostici
  • Evidencioni broj: A-1-1149/18
  • Organizator: VMA, Institut za transfuziologiju i hemobiologiju
  • Adresa organizatora: Crnotravska 17, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: dusanvucetic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Jean-Pierre Allain, dr Urška Rahne Potokar, dr Polonca Nograšek, dr Jasna Bingulac Popović, prof. dr Ivana Lazarević, prof. dr Maja Stanojević, NS dr sci. med. dr Snežana Jovanović Čupić, dr Ivana Pešić Pavlović, prof. dr Aleksandra Knežević, VNS dr sci. med. dr Gorana Stamenković, prof. dr Elizabeta Ristanović, dr Nemanja Borovčanin, prof. dr Dušan Vučetić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem
  • Ciljna grupa: Lekari, Transfuziolozi, Mikrobiolozi, Infektolozi, Medicinske biohemije, Imunologija
  • Trajanje u satima: 7 sati 15 min
  • Broj bodova za predavača: 9
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 5
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 8
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 6
  • Napomena: Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

  11.10.2018.
  Stručni sastanci

  Mesto i uloga perfuzionih rastvora u modernim principima zaštite organa u kardioplegiji i transplantaciji
  • Evidencioni broj: A-1-2069/18
  • Organizator: HISPA - Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga
  • Adresa organizatora: IKVB Dedinje, Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: kme@hispa.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Nebojša Tasić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: