SKUPOVI

  28.08.2019.
  Stručni sastanci

  Osteoporoza – jedan od najčešćih komorbiditeta kod bolesnika sa HOBP
  • Evidencioni broj: A-1-952/19
  • Organizator: KCS, Klinika za pulmologiju
  • Adresa organizatora: Dr Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: mr sci. med. dr Jelena Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Kursevi

  Dečija anestezija – regionalna anestezija i terapija bola (Pediatric Anesthesiology Fellowship Program)
  • Evidencioni broj: A-1-1398/19
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected], [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 2
  • Predavači: prof. dr Dušica Simić, dr sci. med. dr Miloš Petković, dr Irina Milojević, dr Selena Purić Racić, dr Marija Stević, dr Irena Simić, dr Ivana Petrov, dr Gradimir Korać, dr Sanja Trajković, dr Branka Petrović, dr Branislav Mojsić, dr Maja Mirčetić, dr Slađana Vasiljević, dr Nevenka Milosavljević, mr sci. med. dr Vesna Stevanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Anesteziolozi sa reanimatologijom
  • Trajanje u satima: 157 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Stručni sastanci

  Palijativno zbrinjavanje u pedijatriji – medicinske osobenosti, etički i pravni aspekti
  • Evidencioni broj: A-1-1492/19
  • Organizator: Udruženje za medicinsko pravo Srbije
  • Adresa organizatora: Kraljice Natalije 45, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: prof. dr Borisav Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  II simpozijum vitamina, minerala i suplemenata – pokretačka snaga zdravog života
  • Evidencioni broj: A-1-2461/18
  • Organizator: Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta "MedScape"
  • Adresa organizatora: Čingrijina 5, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Ana Šijački, prof. dr Vesna Stojanov, prof. dr Miloš Žarković, prof. dr Edita Kastratović, prof. dr Vesna Ćilerdžić, prof. dr Tamara Alempijević Milovanović, doc. dr Aleksandar Trivić, doc. dr Katarina Paunović, ass. dr Darko Milovanović, mr sci. med. dr Tanja Radenkov Micić, mr sci. med. dr Biljana Marenović, prim. mr sci. med. dr Biljana Živaljević, de Nenad Radivojević, dr Andrea Radonjanin, mr sci. med. dr Vladimir Piščević, mr sci. med. dr Nikola Repac
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Menadžment
  • Trajanje u satima: 6 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Kursevi

  Dečija anestezija – intenzivno lečenje pedijatrijskih pacijenata (Pediatric Anesthesiology Fellowship Program)
  • Evidencioni broj: A-1-1393/19
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected], [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 2
  • Predavači: prof. dr Dušica Simić, dr sci. med. dr Miloš Petković, dr Irina Milojević, dr Selena Purić Racić, dr Marija Stević, dr Irena Simić, dr Jasna Kalanj, mr sci. med. dr Biljana Međo, dr Ivana Petrov, dr Snežana Rsovac, dr Gradimir Korać, dr Sanja Trajković, dr Branka Petrović, dr Branislav Mojsić, dr Maja Mirčetić, dr Slađana Vasiljević, dr Nevenka Milosavljević, mr sci. med. dr Vesna Stevanović, dr sci. med. dr Željko Smoljanić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Anesteziolozi sa reanimatologijom
  • Trajanje u satima: 157 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Kursevi

  Životna poruka – bezbedno materinstvo
  • Evidencioni broj: A-1-1282/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Slavica Bekić, dr Živojin Đurić, dr Tatjana Stanković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 4 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Kursevi

  Dečija anestezija – kardio-anestezija (Pediatric Anesthesiology Fellowship Program)
  • Evidencioni broj: A-1-1392/19
  • Organizator: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Adresa organizatora: Dr Subotića 8, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected], [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 2
  • Predavači: prof. dr Dušica Simić, dr sci. med. dr Miloš Petković, dr Irina Milojević, dr Selena Purić Racić, dr Marija Stević, dr Irena Simić, mr sci. med. dr Irena Vuličević, dr sci. med. dr Ana Mandraš, dr Ivana Petrov, dr Gradimir Korać, dr Sanja Trajković, dr Branka Petrović, dr Branislav Mojsić, dr Maja Mirčetić, dr Slađana Vasiljević, dr Nevenka Milosavljević, mr sci. med. dr Vesna Stevanović, dr Vladimir Milovanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Anesteziolozi sa reanimatologijom
  • Trajanje u satima: 152 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  02.09.2019.
  Kursevi

  O roditeljstvu bez batina
  • Evidencioni broj: A-1-1285/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: Dušan Katić, Jasna Jahura, dr Ljiljana Protić
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 4 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  03.09.2019.
  Kursevi

  Akutne respiratorne infekcije kod dece
  • Evidencioni broj: A-1-1283/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Slavica Bekić, dr Živojin Đurić, dr Tatjana Stanković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 4 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  03.09.2019.
  Stručni sastanci

  Lečenje preloma kičmenih pršljenova torakolumbalne kičme
  • Evidencioni broj: A-1-778/19
  • Organizator: DLV SLD, Sekcija za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 80
  • Predavači: ass. dr sci. med. dr Nemanja Gvozdenović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Zdravstveni tehničari, Fizioterapeuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  03.09.2019.
  Stručni sastanci

  Osnove primene inhibitora agregacije trombocita
  • Evidencioni broj: A-1-1385/19
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju "EURO KME"
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: ass. dr Milorad Tešić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  04.09.2019.
  Stručni sastanci

  Multirezistentna (MDR) i ekstenzivno (HDR) rezistentna tuberkuloza – ozbiljna pretnja globalnom zdravlju
  • Evidencioni broj: A-1-330/19
  • Organizator: KCS, Klinika za pulmologiju
  • Adresa organizatora: Dr Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: doc. dr Tatjana Adžić Vukičević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  04.09.2019.
  Stručni sastanci

  Retke bolesti
  • Evidencioni broj: A-1-397/19
  • Organizator: OB "Dr Laza K. Lazarević", Šabac
  • Adresa organizatora: Popa Karana 2-4, 15000 Šabac
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Šabac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: mr Mirjana M. Savić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Hirurzi, Internisti, Opšta medicina, Defektolozi, Pedagozi, Psiholozi, Vaspitači
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  04.09.2019.
  Stručni sastanci

  Rak dojke – novine u lečenju
  • Evidencioni broj: A-1-1118/19
  • Organizator: OB Bor
  • Adresa organizatora: Dragiše Mišovića 1, 19210 Bor
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Bor
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: dr Zvezdan Mejlanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Stomatolozi, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  04.09.2019.
  Stručni sastanci

  Blokovi perifernih nerava – iskustva Instituta za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“
  • Evidencioni broj: A-1-1218/19
  • Organizator: IOHB "Banjica"
  • Adresa organizatora: Mihajla Avramovića 28, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: dr Svetlana Dinić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  04.09.2019.
  Kursevi

  Akutni dijarealni sindrom – simptomi, uzroci, lečenje
  • Evidencioni broj: A-1-1284/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Slavica Bekić, dr Živojin Đurić, dr Tatjana Stanković
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 4 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.09.2019.
  Kursevi

  Tehnike nadoknade volumena u culju uklanjanja znakova starenja – napredne tehnike
  • Evidencioni broj: A-1-1248/19
  • Organizator: Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju "Colić"
  • Adresa organizatora: Surdulička 5, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 10
  • Predavači: dr Nina Šijan Mišković
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 38 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.09.2019.
  Stručni sastanci

  Interakcija kardiovaskularnih lekova
  • Evidencioni broj: A-1-1416/19
  • Organizator: SLD, Podružnica Negotin
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Negotin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 70
  • Predavači: mr sci. med. dr Zoran Bogdanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Biohemičari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.09.2019.
  Stručni sastanci

  Stručno opravdana suplementacija za unapređenje koštanog zdravlja i smanjenja rizika za nastajanje osteoporoze
  • Evidencioni broj: A-1-1087/19
  • Organizator: ZU Apoteka "Vegafarma"
  • Adresa organizatora: ZC "Kolubara II", Naselje Oslobodioci Valjeva b.b, 14000 Valjevo
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Budimka Novaković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Opšta medicina, Farmaceutski tehničari, Internisti, Fizijatri, Reumatolozi, Endokrinolozi
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  06.09.2019.
  Kursevi

  Specijalistički seminar – Kozmetologija
  • Evidencioni broj: A-1-1250/19
  • Organizator: ECPD - Međunarodni centar za integrativnu medicinu
  • Adresa organizatora: Milenka Vesnića 3, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 190,00 eur
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: prof. dr Anđelka Lazarević, prim. prof. dr Suzana Miljković
  • Vrsta edukacije:
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 13 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 0
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 0
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  07.09.2019.
  Kursevi

  Arterijska hipertenzija – tihi ubica
  • Evidencioni broj: A-1-1281/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr Rozalija Kormanjoš Senti, dr Verica Budimir, dr Sanja Đurin
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  07.09.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  Novi horizonti u lečenju karcinoma dojke
  • Evidencioni broj: A-1-1413/19
  • Organizator: SLD, Podružnica Niš
  • Adresa organizatora: Bul. dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Vrnjačka Banja
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 40
  • Predavači: prof. dr Svetislav Vrbić, prof. dr Ivica Pejčić, prof. dr Slađana Filipović, ass. dr Ana Cvetanović, prof. dr Nebojša Đorđević, prof. dr Aleksandar Karanikolić, prof. dr Maja Jovičić Milentijević, doc. dr Nikola Živković, dr Zlatko Širić, dr sci. med. dr Dušica Stojanović, dr Dušan Milenković, dr Ana Petrović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Defektolozi, Pedagozi, Psiholozi, Vaspitači
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena:

  07.09.2019.
  Stručni sastanci

  Srčana smrt kod sportista
  • Evidencioni broj: A-1-1279/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Ognjen Peđa Tutorov, dr Verica Budimir
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  07.09.2019.
  Stručni sastanci

  Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje
  • Evidencioni broj: A-1-1276/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 600
  • Predavači: dr Ognjen Peđa Tutorov, dr Verica Budimir
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  09.09.2019.
  Stručni sastanci

  Interventne vaskularne procedure kod oboljenja aorte
  • Evidencioni broj: A-1-178/19
  • Organizator: VMA, Institut za radiologiju
  • Adresa organizatora: Crnotravska 17, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: doc. dr Dejan Kostić, dr Siniša Rusović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Radiolozi
  • Trajanje u satima: 3 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.09.2019.
  Stručni sastanci

  Savremena primena inhibitora agregacije trombocita
  • Evidencioni broj: A-1-1379/19
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju "EURO KME"
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: ass. dr sci. med. dr Marija Zdravković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.09.2019.
  Kursevi

  Značaj određivanja mokraćne kiseline u kliničkoj praksi
  • Evidencioni broj: A-1-173/19
  • Organizator: KCS, Centar za medicinsku biohemiju
  • Adresa organizatora: Višegradska 26, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković, doc. dr Mirjana Laušević, prim. dr Nebojša Maksić, NS prim. dr sci. Emina Čolak
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske biohemije, Zdravstveni tehničari, Zdravstveni saradnici
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.09.2019.
  Stručni sastanci

  Klacificirajući tendinitis zgloba ramena
  • Evidencioni broj: A-1-1216/19
  • Organizator: IOHB "Banjica"
  • Adresa organizatora: Mihajla Avramovića 28, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: dr sci. med. dr Vladan Stevanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  11.09.2019.
  Stručni sastanci

  Značaj statusa vitamina D u autoimunim bolestima
  • Evidencioni broj: A-1-1186/19
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Jasmina Jocić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  12.09.2019.
  Stručni sastanci

  Aktuelnosti u vezi uloge magnezijuma u regulaciji krvnog pritiska
  • Evidencioni broj: A-1-1130/19
  • Organizator: Institut za javno zdravlje
  • Adresa organizatora: Bul. dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 110
  • Predavači: prof. dr Maja Nikolić, ass. dr sci. med. dr Nikolina Banjanin
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 2 sati 15 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: