SKUPOVI

  23.04.2019.
  Stručni sastanci

  Psihološki aspekti komunikacije medicinskih stručnjaka i roditelja prevremeno rođene dece
  • Evidencioni broj: A-1-2811/18
  • Organizator: Institut za neonatologiju
  • Adresa organizatora: Kralja Milutina 50, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: office@neonatologija.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 60
  • Predavači: Natalija Đondović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  24.04.2019.
  Stručni sastanci

  Posledice povreda na radu sa sudskim epilogom – prikaz slučaja
  • Evidencioni broj: A-1-2861/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Smederevo
  • Adresa organizatora: Knez Mihilova 51, 11300 Smederevo, Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: sld.smederevo.2015@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 1.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Smederevo
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Stoja Rikić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.05.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  Psihijatrijsko-psihološki aspekti somatskih poremećaja
  • Evidencioni broj: A-1-2783/18
  • Organizator: KCS, Klinika za psihijatriju
  • Adresa organizatora: Pasterova 2, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: sterenvicentic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 120
  • Predavači: prof. dr Ljubica Leposavić, prof. dr Gordana Nikolić Balkoski, prim. dr sci. med. dr Žana Stanković, prim. dr Dubravka Britvić, dr sci. med. dr Vesna Ranđić Avakumović, ass. dr sci. med. dr Andrej Ilanković, dr sci. med. dr Sreten Vićentić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena:

  08.05.2019.
  Stručni sastanci

  Laboratorijski paneli – efikasniji odgovori na kliničke zahteve
  • Evidencioni broj: A-1-2773/18
  • Organizator: KCS, Urgentni centar
  • Adresa organizatora: Pasterova 2, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drantoni@gmail.com, ljubica.jovanovic87@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: prof. dr Violeta Dopsaj
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  10.05.2019.
  Stručni sastanci

  Probiotici i dijareja posle primene antibiotika
  • Evidencioni broj: A-1-2041/18
  • Organizator: KC Kragujevac
  • Adresa organizatora: Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: slobnera@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: prof. dr Slobodan Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  14.05.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  Stručni sastanak preventivne medicine Timočke krajine
  • Evidencioni broj: A-1-2714/18
  • Organizator: Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar
  • Adresa organizatora: Sremska 13, 19000 Zaječar
  • E-mail adresa: timok@zavodzajecar.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 6.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: prof. dr Zoran Milošević, prof. dr Branislava Kocić, prof. dr Biljana Kocić, prof. dr Maja Nikolić, doc. dr Olivera Radulović, dr Dijana Miljković, dr Olgica Radovanović, Ankica Živković, prof. dr Rainer W. Schmid, dr Goran Mitulović, prof. dr Dubravko Lepušić, dr Tanja Panić Janković, Antony Luf
  • Vrsta edukacije: Međunarodni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Zdravstveni saradnici
  • Trajanje u satima: 17 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 10
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 9
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 7
  • Napomena:

  15.05.2019.
  Stručni sastanci

  Značaj elektromioneurografije u dijagnostici kompresivnih neuropatija
  • Evidencioni broj: A-1-2613/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: sonja.stojanovic1006@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Mirjana Mladenović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  17.05.2019.
  Kursevi

  Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine
  • Evidencioni broj: A-1-2906/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.000,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Branislava Milenković, doc. dr Bojana Stamenković, prim. mr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 3 sati 10 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  17.05.2019.
  Kursevi

  XXXVIII Timočki medicinski dani I dan „Aktuelnosti iz onkologije“
  • Evidencioni broj: A-1-2905/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.500,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prof. dr Sava Mićić, doc. dr Ljiljana Čvorović, doc. dr Tatjana Adžić Vukičević, prof. dr Zorica Milošević, prof. dr Stojan Radić, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, dr Vukašin Antić, prim. dr Vesna Đorđević Lalošević
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 6 sati 10 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  17.05.2019.
  Kursevi

  Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.
  • Evidencioni broj: A-1-2902/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.000,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Goran Jovanović, doc. dr Vladimir Biočanin, prof. dr Ivica Z. Stančić, prof. dr Rade S. Živković, prof. dr Vanja Patrović
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Stomatološke sestre, Stomatološki tehničari
  • Trajanje u satima: 3 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  18.05.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  XXXVII Timočki medicinski dani II dan „Hirurgija, konzervativna i preventivna medicina – savremeni aspekti 2019.“
  • Evidencioni broj: A-1-2899/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.500,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.500,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 270
  • Predavači: doc. dr Bojana Stamenković, prof. dr Zoran Golubović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prof. dr Višeslav Hadži Tanović, doc. dr Zorica Mladenović, prof. dr Anđelka Slavković, doc. dr Goran Čuturilo, prof. dr Slobodan Obradović, prim. dr sci. med. dr Željka Aleksić, prim. dr Bojana Cokić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prof. dr Maja Jovanović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 8 sati 10 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena:

  24.05.2019.
  Stručni sastanci

  Tretman bola kod bolesnika starije životne dobi
  • Evidencioni broj: A-1-2670/18
  • Organizator: KCV, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola
  • Adresa organizatora: Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: mirka.lukic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 70
  • Predavači: doc. dr Mirka Lukić Šarkanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  24.05.2019.
  Stručni sastanci

  Profilaktička primena antibiotika kod perkutanih intervencija
  • Evidencioni broj: A-1-2042/18
  • Organizator: KC Kragujevac
  • Adresa organizatora: Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: slobnera@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: prof. dr Slobodan Janković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  24.05.2019.
  Stručni sastanci

  Specifičnosti anestezije kod bolesnika starije životne dobi
  • Evidencioni broj: A-1-2669/18
  • Organizator: KCV, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola
  • Adresa organizatora: Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: mirka.lukic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 70
  • Predavači: dr Dragana Rakić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  24.05.2019.
  Stručni sastanci

  Specifičnosti lečenja bolesnika starije životne dobi u jedinici intenzivne terapije
  • Evidencioni broj: A-1-2668/18
  • Organizator: KCV, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola
  • Adresa organizatora: Hajduk Veljkova 1, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: mirka.lukic@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 70
  • Predavači: dr Dragana Mirosavljević
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  05.06.2019.
  Stručni sastanci

  Bolni lumbalni sindrom – klinički izazov
  • Evidencioni broj: A-1-2612/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: sonja.stojanovic1006@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Milena Stoičkov
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  19.06.2019.
  Stručni sastanci

  Principi i značaj fizikalne terapije u rehabilitaciji paralize n. facijalisa
  • Evidencioni broj: A-1-2609/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: sonja.stojanovic1006@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Slaviša Mitić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena:

  01.09.2019.
  Kongresi i simpozijumi

  II simpozijum vitamina, minerala i suplemenata – pokretačka snaga zdravog života
  • Evidencioni broj: A-1-2461/18
  • Organizator: Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta "MedScape"
  • Adresa organizatora: Čingrijina 5, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: medscapeedukacije@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Ana Šijački, prof. dr Vesna Stojanov, prof. dr Miloš Žarković, prof. dr Edita Kastratović, prof. dr Vesna Ćilerdžić, prof. dr Tamara Alempijević Milovanović, doc. dr Aleksandar Trivić, doc. dr Katarina Paunović, ass. dr Darko Milovanović, mr sci. med. dr Tanja Radenkov Micić, mr sci. med. dr Biljana Marenović, prim. mr sci. med. dr Biljana Živaljević, de Nenad Radivojević, dr Andrea Radonjanin, mr sci. med. dr Vladimir Piščević, mr sci. med. dr Nikola Repac
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Menadžment
  • Trajanje u satima: 6 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena:

  07.10.2019.
  Stručni sastanci

  Alchajmerova bolest
  • Evidencioni broj: A-1-2660/18
  • Organizator: DZ "Dr Draga Ljočić" Šabac
  • Adresa organizatora: Popa Karana 2, 15000 Šabac
  • E-mail adresa: kme@dzsabac.org.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Šabac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: dr Darko Vasilić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: