Kardio-metaboličko zdravlje odraslih osoba rođenih prerano sa ekstremno niskom porođajnom težinom

  Kardio-metaboličko zdravlje odraslih osoba rođenih prerano sa ekstremno niskom porođajnom težinom

  Mlađe odrasle osobe koje su prevremeno rođene imaju povišen krvni pritisak i otpornost na insulin. Ova studija dokumentuje njihovo metaboličke zdravlje pri ulasku u četvrtu deceniju života. Cilj studije je bio da se uporedi kompozicija tela, glikemija, nivo lipida i krvni pritisak kod odraslih rođenih sa ekstremno niskom porođajnom težinom (ENPT) nasuprot zdravih kontrolnih subjekata rođenih sa normalnom porođajnom težinom (NPT), uparenih po starosti i polu.

  Studija ispituje jednu od najstarijih regionalno reprezentativnnih kohorti ENPT subjekata (porođajna težina <1 kg) i NPT pojedinaca rođenih između 1977. i 1982. godine. Primarni ishod je bila disglikemija (dijabetes tip 2 ili predijabetesa) na osnovu rezultata oralnog testa tolerancije  glukoze (75g). Sekundarni ishod uključuje telesnu kompoziciju, insulinsku rezistenciju, lipidni profil pri gladovanju i krvni pritisak. Potencijalni prediktivni faktori uključuju porođajnu težinu, prenatalno izlaganje kortikosteroidima, prematurnu retinopatiju, parametre rasta i istoriju pušenja.

  Odrasli (prosečne starosti 31,8 godina) rođeni sa ENPT (n = 100) imali su veći procenat masti u telu (p = .004) i nižu čistu telesnu masu za visinu (p = .018), ali slični obim struka (p = .54 ) i BMI (p = .61) u poređenju sa NPT kontrolnim subjektima. Odrasli koji su rođeni sa ENPT su imali veći sistolni (n = .004) i dijastolni (p = .02) krvni pritisak poređenju sa NPT kontrolnim subjektima, ali nije bilo razlike u lipidnom profilu.

  Zaključak: Do svoje četvrte decenije, odrasli koji su rođeni veoma prerano imali su povišene telesne masti, nižu čistu masu i 4 puta povećan rizik od razvoja disglikemije.

  Izvor: Pediatrics