Vakcine i autizam

  Vakcine i autizam

  Vakcine se generalno smatraju jednim od najuspešnijih intervencija javnog zdravstva ikada smišljene. Pa ipak, ima i onih koji se protive vakcinaciji i koji već dugi niz godina tvrde kako vakcine nemaju dejtsvo, uprkos brojnim dokazima da imaju.  Često šire dezinformacije o vakcinama, uključujući i to da one slabe imuni sistem, a u stvari rade po principu jačanja imunog odgovora protiv ciljane infekcije.

  U poslednjih nekoliko godina pokret protiv vakcinacije se fokusirao na tvrdnje da su vakcine povezane sa neurološkim oštećenjima, a posebno sa neurološkim poremećajem autizam, odnosno poremećajem autističnog spektra (PAS). Međutim, naučni dokazi ne pokazuje korelaciju između vakcina, MMR vakcina  ili timerosala (jedinjenje na bazi žive) u vakcinama, sa PAS ili drugim neurorazvojnim poremećajima.

  Primarni argument za vezu između timerosala i PAS-a  je da je stopa dijagnoze  PAS-a  u stalnom porastu od ranih 1990-ih . U to vreme je došlo i do porasta vakcinacija sa rutinskim rasporedom, što dovodi do povećanja ukupne doze timerosala. Oni koji su protiv vakcinacije su tada pretpostavili uzročnu vezu, odnosno da timerosal dovodi do povećanja stope PAS-a.

  Međutim, 2002. timerosal je potpuno uklonjen iz rutinskog rasporeda vakcina, a sada ostaje samo u nekim vakcinama protiv gripa. Ukupna doza izloženosti timerosalu je daleko ispod nivoa one iz 1990. godine, pre nego što je stopa PAS dijagnoza počela da raste. Protivnici vakcina predviđali su da će stope dijagzone PAS-a drastično pasti u godinama nakon uklanjanja timerosala u većini vakcina – ali stope su nastavile da rastu bez čak i najmanjih promena u stopi porasta. Ovim je hipoteza timerosal – autizam snažno pobijena, a isto to je primećeno i u drugim zemljama .

  Nadalje, epidemiološki dokazi pokazuju da je rast stope u dijagnozi PAS-a u stvari veštački, usled širenja definicije autizma, dijagnostičke supstitucije i pojačanog nadgledanja.  Prema tome, ne može se govoriti o  “epidemiji “ autizma, već samo o promeni u definisanju i naporima da se dođe do dijagnoze.

  Nepokolebljivi protivnici vakcina sada krivce traže u “otrovima“  koje vakcine sadrže. Međutim, njihove trvrdnje nemaju naučnu validnost.

  Izvor: Science-Based Medicine