Novorođenčad sa graničnom funkcijom štitne žlezde u većem su riziku od loših neurorazvojnih ishoda

  Novorođenčad sa graničnom funkcijom štitne žlezde u većem su riziku od loših neurorazvojnih ishoda

  Bebe rođene sa umereno visokim koncentracijama tiroidno stimulišućeg hormona (TSH) imaju veći rizik od lošijih obrazovnih i razvojnih ishoda u školskom uzrastu, otkriva studija Univerziteta u Sidneju.

  Objavljena u najnovijem broju The Lancet Diabetes & Endocrinolog, ovo je prva studija koja uključuje populaciju, ukazuje na vezu između umereno visoke TSH koncetracije kod odojčadi i njihovog kasnije neurorazvojnog ishoda u školskom uzrastu.

  Urođena hipotireoza se odnosi na abnormalnu funkciju štitne žlezde kod novorođenčadi. Globalno, oko jedno od 2.000 dece se rađa sa urođenom hipotireozom svake godine i učestalost subkliničkog oboljenja štitaste žlezde je najmanje deset puta veća nego manifestovano oboljenje štitaste. Ako se ne leči nekoliko meseci nakon porođaja, urođena hipotireoza može dovesti do nedostatka rasta i trajnog intelektualnog invaliditeta.

  Skrining za urođenu hipotireozu u prvim danima života, obično testiranjem koncentracije neonatalnog TSH u bebinoj krvi, pruža priliku da se identifikuju bebe sa abnormalnom koncentracijom hormona štitne žlezde.

  U razvijenim zemljama, skriningom nivoa TSH kod novorođenčadi i ranom terapijom za urođenu hipertireozu, skoro je eliminisan intelektualni invalidite povezan sa urođenom hipotireozom. Trenutno, samo novorođenčad sa koncentracijama TSH na 99.95om percentilu raspona populacije, dobijaju dijagnozu urođene hipotireoze i lečeni su tiroksinom. U ovom percentilu, koncentracija TSH u krvi najčešće prelazi 20 mU po litri ukupne krvi.

  Ključni nalazi:

  Istraživači su otkrili da bebe sa neonatalnom koncetraciojom TSH nižom od granične za novorođenčad (20 mU/L u krvi) ali u gornjem kvartilu populacije imaju, imaju veću verovatnoću lošeg neurorazvojnog ishoda u školskom dobu. Drugim rečima, studija otkiva postepeno povećanje rizika od lošeg obrazovnog i razvojnog ishoda kod novorođenčad sa povećanom TSH koncetracijom od 75og do 99,95og percentila.

  Drugi nalazi:

  U odnosu na one sa normalnim nivoima TSH (manje od 75og percentila TSH koncentracija) deca su imala 75 odsto veći rizik od loših numeričkih performansi kada su TSH koncentracije u rasponu između 99.9og do 99.95og percentila.

  U odnosu na one sa normalnim nivoima TSH (manje od 75og percentila TSH koncentracija) deca su imala 42 odsto veći rizik od loših performansi čitanja kada su TSH koncentracije u rasponu između 99.9og do 99.95og percentila.

  U odnosu na one sa normalnim nivoima TSH (manje od 75og percentila TSH koncentracija) deca su imala 52 odsto veći rizik od vulnerabilnosti u razvojnom domenu kada su TSH koncentracije u rasponu između 99.9og do 99.95og percentila.

  U odnosu na one sa normalnim nivoima TSH (manje od 75og percentila TSH koncentracija) deca su imala 68 odsto veći rizik od ‘posebnih potreba’ kada su TSH koncentracije u rasponu između 99.9og do 99.95og percentila.

  „Rezultati su pokazali jasnu doza-odgovor povezanost između neonatalnog TSH i rizika od postizanja bodova koji su ispod nacionalnog minimalnog standarda za matematiku i čitanje“, rekla je profesorka Natasha Nassar sa Univerziteta u Sidneju.

  „Ova studija ne može da dokaže uzročno-posledičnu vezu između nivoa TSH kod novorođenčadi i obrazovnih i razvojnih ishoda u školskom uzrastu, ali ukazuje na hitnu potrebu za budućim studijama koje će istraživati različite pragove hormona štitne žlezde za intervenciju tiroksinom“, rekao je dr Bridget Wilcken, klinički profesor pedijatrije i lekar u dečjoj bolnici u Vestmedu.

  S obzirom da je tiroksin relativno bezbedan lek kada je indikovan i kada se pravilno prati, ova jednostavna intervencija može sprečiti značajne probleme sa učenjem i razvojem kod male grupe ugrožene dece.

  Izvor: Medical Xpress