Pismo zdravstvenim radnicima: Ibrutinib (IMBRUVICA▼)

    Pismo zdravstvenim radnicima: Ibrutinib (IMBRUVICA▼)

    Ibrutinib (IMBRUVICA▼): Pre započinjanja terapije potrebno je proveriti pacijente na virus hepatitisa B zbog rizika od reaktivacije virusa.

    Nosilac dozvole za lek Imbruvica® (ibrutinib) u Republici Srbiji, Predstavništvo Janssen Cilag Kft, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputio je pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa prijavljenim slučajevima reaktivacije virusa hepatitisa B (HBV) kod pacijenata koji primaju ibrutinib (IMBRUVICA).

    Pismo zdravstvenim radnicima možete preuzeti OVDE.

    Izvor: ALIMS