Hondroitin sulfat je jednako efikasan kao COX-2 inhibitor (celecoxib) kod simptomatskog osteoartritisa kolena

  Hondroitin sulfat je jednako efikasan kao COX-2 inhibitor (celecoxib) kod simptomatskog osteoartritisa kolena

  Studija rađena u Belgiji, Italiji, Švajcarskoj, Češkoj, i Poljskoj proučavala je dejstvo farmaceutskog hondroitin sulfata(CS) kod simptomatskog  osteoartritisa kolena u skladu sa smernicama Evropske agencije za lekove.

  Naime, po smernicama Evropske agencije za lekove, prilikom ispitivanja medicinskih proizvoda za tretman osteoartritisa, neophodno je primeniti tzv. troručnu (3-arm) studiju. Ona podrazumeva da se pored ispitivanog proizvoda mora uključiti još jedan lek protiv bolova (NSAIL) kao i placebo.

  Vodeći će se ovim preporukama istraživači su kroz šest meseci pratili prospektivnu, randomizovanu, dvostruko slepu studiju hondroitin sulfata 800mg/dan, koja je bila kontrolisana placebom i celecoxibom(200mg/dan). Za procenu promene u bolu primarno su korišćeni Visual Analogue Scale (VAS) i Lequesne Index (LI). Minimalno-klinički važno poboljšanje(MCII) i stanje prihvatljivosti pacijenata(PASS) su korišćeni sekundarno.

  Studija je uključivala 604 pacijenata sa osteoartritisom kolena, dijagnostikovanih prema kriterijumima Američkog koledža reumatologije(ACR) iz 5 evropskih zemalja i praćeni su 182 dana.   CS i celecoxib su pokazali značajno veće smanjenje bolova i LI od placeba. U grupi namenjenoj za lečenje(ITT) smanjenje bola na VAS u 182. danu u CS grupi (-42.6mm) i celecoxib grupi (-39.5mm) je bilo značajno veće u odnosu na placebo grupu (-33.3mm) (p=0.001 za CS p=0.009 za celecoxib), dok nema razlike izmedju CS i celecoxiba. Sličan je trend i za LI, kako je smanjenje ove metrike u CS grupi (-4.7) i celecoxib grupi (-4.6) značajno veće nego u placebo grupi (-3.7) (p=0.023 za CS i p=0.015 za celecoxib), dok nije primećena razlika između CS i celecoxiba. MCII i PASS su se u 182. danu značajno poboljšali i u CS i u celecoxib grupi. Svi tretmani demonstrirali su odlične sigurnosne profile.

  Istraživači su na kraju studije, na osnovu dobijenih podatak izveli zaključak da 800mg/dan farmaceutskog hondroitin sulfata je superiornije u odnosu na placebo i sličan celecoxibu za smanjenje bolova i poboljšanju funkcije tokom 6 meseci kod pacijenata sa simptomatskim osteoartritisom kolena (OA). Oni smatraju da ovu formulaciju CS treba smatrati prvom linijom lečenja kod OA kolena.

  Izvor: Annals of rheumatic diseases