Priručnik „Bolničke infekcije – defincije”

    Priručnik „Bolničke infekcije – defincije”

    Na internet stranici Instituta za javno zdravlje “dr Milan Jovanović Batut” postavljen je novi priručnik „Bolničke infekcije – defincije” koji je pripremljen sa ciljem usaglašavanja definicija bolničkih infekcija – infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom sa definicijama koje se koriste u zemljama Evropske unije, odnosno definicijama koje je pripremio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

    Definicije iz priručnika će se koristiti tokom izvođenja Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija koja se ove godine izvodi u okviru evropske studije, i tokom nadzora nad bolničkim infekcijma, počevši od januara 2018. godine (prema Pravilniku o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija, „Sl. glasnik RS”, br. 77/2015, i Pravilniku o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih stanja, „Sl. glasnik RS”, br. 44/2017).

    Izvor: IZJZS Batut