Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti

    Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti

    Prema odluci Upravnog odbora LKS sa poslednje sednice, Lekarska komora Srbije informiše kolege o aktivnostima LKS u vezi sa izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

    Tabelarni pregled najbitnijih zahteva LKS, kao i njihov status u radnoj verziji Zakona možete videti OVDE.

    Izvor: Lekarska komora Srbije