Pismo zdravstvenim radnicima DARZALEX (daratumumab)

  Pismo zdravstvenim radnicima DARZALEX (daratumumab)

  Na zvaničnoj stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije pojavila se informacija da predstavništvo Janssen-Cilag Kft Beograd, nosilac dozvole za lek Darzalex, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), obaveštava stručnu javnost o sledećem:

  Sažetak

  • Kod pacijenata lečenih lekom Darzalex (daratumumab), prijavljena je reaktivacija virusa hepatitisa B (HBV), uključujući nekoliko slučajeva sa smrtnim ishodom.
  • Pre početka lečenja daratumumabom sve pacijente treba testirati na HBV. Pacijente koji se već leče daratumumabom, a čiji je serološki status za HBV nepoznat, takođe treba testirati na HBV.
  • Pacijente sa pozitivnim rezultatom serološkog testiranja na HBV treba pratiti zbog moguće pojave kliničkih i laboratorijskih znakova reaktivacije HBV-a tokom lečenja daratumumabom i još najmanje 6 meseci nakon zavšetka lečenja. Ukoliko je potrebno, treba konsultovati specijaliste za lečenje infekcije HBV-om.
  • Kod pacijenata kod kojih je došlo do reaktivacije HBV-a, treba prekinuti lečenje daratumumabom i konsultovati specijalistu za lečenje infekcije HBV-om.
  • O nastavku lečenja daratumumabom kod pacijenata kod kojih je reaktivacija HBV-a adekvatno kontrolisana treba razgovarati sa lekarima specijalizovanim za lečenje HBV-a.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.

  Izvor: ALIMS