Odobrene revizije Ženevske deklaracije Svetske medicinske asocijacije

  Odobrene revizije Ženevske deklaracije Svetske medicinske asocijacije

  Predstavnici lekara iz sveta, koji su se sastali na godišnjoj Generalnoj skupštini Svetske medicinske asocijacije u Čikagu, 14. oktobra 2017. godine odobrili su revizije Ženevske deklaracije, u čemu je učestvovala i Lekarska komora Srbije, kao članica Asocijacije

  Kako se navodi u saopštenju Svetske medicinske asocijacije, revidirana Deklaracija, koja će se nazivati zakletvom, refokusira tekst tako da odražava promene tokom decenija u odnosima lekara i njihovih pacijenata i među samim lekarima.

  Nova zakletva, po prvi put, specifično upućuje na poštovanje autonomije pacijenta. Takođe, uključuje i novu obavezu poštovanja profesora, kolega i studenata. Sadašnja Deklaracija kaže da studenti moraju poštovati svoje profesore, ali bez reciprociteta.

  Dodata je nova obaveza lekara da podele medicinsko znanje u korist svojih pacijenata i unapređenja zdravstvene zaštite. Takođe, dodat je uslov da lekari obrate pažnju na sopstveno zdravlje, blagostanje i sposobnosti kako bi se obezbedio najviši standard.

  Dosadašnju Ženevsku deklaraciju koriste lekari u čitavom svetu. U mnogim zemljama je, u stvari, deo zdravstvenog profesionalnog kodeksa, a u nekima je pravno obavezujuća. Međutim, u nekim drugim zemljama se uopšte ne koristi ili je, na neki način, prilagođena, navodi se u saopštenju.

  Svetska medicinska asocijacija – WMA sada očekuje da će revidirana zakletva, usaglašena nakon dvogodišnjeg procesa revizije, uključujući i period javne diskusije, postati globalni etički kodeks svih lekara.

  Predsednik WMA, dr Jošitake Jokokura je rekao prilikom usvajanja Deklaracije da nova jezička forma poštuje njen jedinstveni karakter i značaj, ali da se više fokusira na važne etičke principe koji se ne nalaze u trenutnoj verziji i nisu eksplicitno izraženi.

  “Današnji život lekara je sasvim drugačiji od onoga kakav je bio 1948. godine kada je usvojena originalna Ženevska deklaracija. Od tada, Deklaracija je postala osnovni dokument medicinske etike i moderna verzija 2.500 godina stare Hipokratove zakletve. Nadamo se da će Deklaraciju, koja je odobrena danas, koristiti svi lekari širom sveta kako bi se ojačala odlučnost profesije da održi najviši standard zdravstvene zaštite koja se pruža pacijentima”, rekao je dr Jokokura.

  Izvor: LKS