Pisma zdravstvenim radnicima

    Pisma zdravstvenim radnicima

    Na stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije objavljena su pisma zdravstvenim radnicima o riziku od progresivne multifokalne leukoencefalopatije pri primeni kladribina (Litak) i o leku Eligard i medikacijskim greškama vezanim za isticanje leka usled prejakog stezanja sigurnosne igle prilikom rekonstitucije leka.

    Pismo zdravstvenim radnicima za Litak možete preuzeti OVDE.

    Pismo zdravstvenim radnicima za Eligard možete preuzeti OVDE.

    Izvor: ALIMS