LKS učestvovala na 25. simpozijumu ZEVA u Pragu

  LKS učestvovala na 25. simpozijumu ZEVA u Pragu

  Predstavnici Lekarske komore Srbije učestvovali su na 25. simpozijumu lekarskih komora i udruženja iz centralne i istočne Evrope – ZEVA, koji je ove godine održan u Pragu 21. i 22. septembra.

  Na simpozijumu su predstavnici lekarskih komora iz 16 zemalja CIE  razgovarali o budućim strategijama i mogućnostima udruženog zalaganja za poboljšanje položaja lekara  u regionu, što je zajednički interes svih članica. Predstavljeni su i nacionalni izveštaji o četiri vodeće teme ovogodišnjeg skupa:

  Pristup tržištu rada za lekare koji su strani državljani

  Reklamiranje/promocija zdravstvenih usluga

  Disciplinski postupci

  Podela/delegiranje poslova u zdravstvu

  Detaljnije možete pročitati OVDE.

  Izvor: LKS