Nobelova nagrada za istraživanje imunoterapije kod malignih bolesti

  Nobelova nagrada za istraživanje imunoterapije kod malignih bolesti

  Komitet za Nobelovu nagradu je objavio da su Nobelovu nagradu za medicinu dobili dr Džejms P. Alison (upravnik imunologije na Teksaškom Univerzitetu) iz SAD i dr Tasuku Honjo (profesor na Univerzitetu Kyoto) iz Japana, za njihov rad na aktiviranju imunog sistema čoveka radi napada na kancerogene ćelije. Ovakav pristup je doveo čak i do razvoja potpuno nove klase lekova.

  Njihov rad je značajan jer dok su drugi bili skeptični odustali od ideje imunoterapije, uspeh ovih istražicača je doveo do dugotrajne (više od 10 godina) remisije kod mnogih pacijenata, za koje je smatralo da im se dalje ne može pomoći.

  Otkriće dr Alisona i dr Honjoa je ustanovilo potpuno novi princip lečenja malignih bolesti (pored već poznatog načina lečenja, hirurškim putem, zračenjem, hemo- i hormonalnom terapijom). Taj novi princip podrazumeva primenu lekova iz klase tzv. „inhibitori kontrolne tačke“ (checkpoint inhibitors) kao što su ipilimumab (Yervoy), nivolumab (Opdivo) i pembrolizumab (Keytruda) i drugi.

  Iako su raniji pokušaji upošljavanja imunog sistema češće bili bezuspešni, nego li uspešni, dr Alison i dr Honjo su uspeli da dekodiraju tačnu interakciju ćelija i na taj način što preciznije odredili metode za kontrolu samog imunog sistema.

  Važno je napomenuti da inhibitori kontrolne tačke ne mogu da pomognu svima i da su odobreni za određene maligne bolesti, i mogu imati ozbiljna neželjena dejstva. Terapija ovom klasom lekova može koštati i preko 85 000 eur. godišnje, i za sada se koriste za malgine bolesti bubrega, bešike, pluća, glave i vrata, melanoma, Hodgkin limfoma, itd.

  Mehanizam dejstva inhibitora kontrolne tačke se bazira na tome da maligne ćelije imaju mogućnost da iskoriste “skretnicu” na T ćeliji, koja se naziva imuna kontrolna tačka. Ta kontrolna tačka ima sposobnost da inaktivira T ćeliju i potisne imuni odgovor, i omogući nesmetan rast malignih ćelija. Inhibitori kontrolne tačke fizički blokiraju kontrolnu tačku, što za rezultat ima oslobađanje imunog sistema za borbu protiv kancera.