Pismo zdravstvenim radnicima: Extraneal (ikodekstrin), rastvor za peritonealnu dijalizu

    Pismo zdravstvenim radnicima: Extraneal (ikodekstrin), rastvor za peritonealnu dijalizu

    Kompanija Diacell d.o.o. kao nosilac dozvole za lek Extraneal u Republici Srbiji, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) prosledila je pismo zdravstvenim radnicima o novim važnim informacijama koje se odnose na ažurirani spisak aparata za merenje nivoa glukoze u krvi koji su kompatibilni sa primenom leka Extraneal (ikodekstrin), rastvor za peritonealnu dijalizu.

    Pismo zdravstvenim radnicima i opšti spisak aparata za merenje nivoa glukoze u krvi možete pogledati OVDE.

    Izvor: ALIMS