Dosta lekara još uvek ne zna činjenice o alergiji na penicilin

  Dosta lekara još uvek ne zna činjenice o alergiji na penicilin

  Mnogi lekari čiji pacijenti imaju „alergičan na penicilin“ u svom kartonu, ne znaju da se često ta dijagnoza daje detetu usled osipa, bez ikakvih pratećih testiranja.

  Studija predstavljena na godišnjem naučnom skupu Američkog koledža za alergiju, astmu i imunologiju (ACAAI)  anketirala je 276 lekara Rochester regionalnog zdravstva. Utvrđeno je da više od 80 posto ispitanih lekara opšte prakse prepoznaje potrebu za konsultacije sa alergolozima, ali nikada svoje pacijente nisu uputili alergologu ili su to učinili samo sa jednim pacijentom godišnje.

  „Istraživanje je pokazalo da postoji nedostatak razumevanja među internistima i lekarima opšte prakse u vezi sa potrebom za testiranje velikog broja ljudi koji prijavljuju alergiju na penicilin, ali nikada nisu testirani“, kaže dr Dipekka Soni, vodeći autor studije. „Nažalost, lekari specijalisti i lekari ne-interne medicine su imali još nižu stopu upućivanja na testiranje alergologu onih sa prijavljenom alergijom na  penicilin.“

  Oko 10 odsto Amerikanaca „nosi oznaku“ alergije na penicilin, a drugi imaju „alergijsku istoriju“ na druge antibiotike. Kao rezultat toga, njima se često propisuju toksičniji, opasniji i skuplji antibiotici koji možda nisu potrebni. „Više od 90 odsto pacijenata sa alergijom na penicilin može da toleriše penicilin antibiotike, ali naše istraživanje je pokazalo da je samo 30 odsto lekara koji su učestvovali znalo to“, dodao je farmaceut Meri Staicu, koautor studije.

  „Naše istraživanje je pokazalo da postoji loše znanje o alegiji na penicilin kod ne-alergologa“ kaže alergolog dr Alison Ramsey, koautor studije i ACAAI član. „Manje od polovine ispitanih shvata da alergija može da se reši tokom vremena. Pri ponuđenim opisima, samo 20 odsto je identifikovalo odgovarajuće pacijenata za testiranje na alegiju.“

  Važno je da lekari razumeju značaj potvrđivanja alergije na penicilin, ali je još važnije onima koji nose oznaku da budu testirani kako bi bili sigurni. Alergolog će raditi sa vama da saznate da li ste zaista alergični i ako jeste, koji lekovi su vam na raspolaganju. Ako niste, moći ćete da koristite lekove koji su bezbedniji, često efikasniji i jeftiniji.

  Izvor: MedicalXpress