Nizak nivo ‘lošeg holesterola’ može  povećati rizik od moždanog udara

  Nizak nivo ‘lošeg holesterola’ može  povećati rizik od moždanog udara

  Skoro objavljena studija upozorava da žene sa niskim nivoom lipoproteina niske gustine („loš holesterol“), mogu imati povećan rizik od moždanog udara.

  Američki koledž kardiologije i Američko udruženje za srce, je u svojim smernicama navelo da nivo lipoproteina niske gustine (LDL), u cilju održanja zdravlja, treba da ostane ispod 2,6 mmol/L.

  Međutim, meta analiza Brigham i Ženske bolnice i Harvardske medicinske škole u ​​Bostonu, otkrila je da žene sa nivoom LDL ispod 2,6 mmola/L mogu imati veći rizik od nastanka hemoragičnog (krvarećeg) moždanog udara.

  U ovoj studiji istraživači su na raspolaganju imali žena koje su i inače učestvovale u velikom istraživanju o zdravlju žena, tako da je uzorak bio 27.937 žena (starosti 45 godina i više) i meren je nivo LDL holesterola svakog učesnika, lipoproteina visoke gustine (HDL holesterola) i nivo triglicerida na početku studije, dok je prosečni period praćenja bio 19 godina.

  U tom periodu 137 žena imalo moždani udar. Devet (ili 0,8 odsto) od 1069 žena sa nivoom LDL od 1,8 mmol/L ili nižim doživelo ovaj tip kardiovaskularnog događaja, dok je kod žena sa nivoom LDL holesterola od 2,6– 3,4 mmol/L taj broj iznosio 40 (ili 0,4 procenta) od 10,067 žena.

  Nakon što su se prilagodili mogućim zbunjujućim faktorima, istraživači su zaključili da su žene sa najnižim nivoom LDL holesterola imale za više od dva puta (2,2 puta) veći rizik od moždanog udara u poređenju sa ženama koje su imale visok nivo LDL holesterola.

  Identifikovali su sličnu povezanost u odnosu na nivoe triglicerida: 34 (ili 0,6%) od 5.714 žena sa najnižim nivoom triglicerida imalo je moždani udar, dok se ovaj događaj dogodio kod 29 (0,4%) od 7.989 žena sa najvišim nivoom triglicerida.

  Po savetu učesnika studije žene sa veoma niskim LDL holesterolom ili niskim trigliceridima neophodno je budu pod nadzorom lekara zbog drugih faktora rizika za moždani udar, a koji se mogu smanjiti. To su prvenstveno visok krvni pritisak i pušenje, čijim smanjenjem bi se smanjio rizik i od hemoragičnog moždanog udara

  Istraživači su naveli da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdilo kako smanjiti rizik od hemoragičnog moždanog udara kod žena sa veoma niskim LDL i niskim trigliceridima.

  Izvor: Američka asocijacija neurologa