Istraživači koriste modifikovani insulin i eritrocite za regulisanje šećera u krvi

  Istraživači koriste modifikovani insulin i eritrocite za regulisanje šećera u krvi

  Novu tehniku, koja koristi modifikovani insulin i eritrocite kako bi se stvorio „pametni“ sistem insulina osetljivog na glukozu, razvili su istraživači sa Državnog Univerziteta Severne Karoline i Univerziteta Severne Karoline u Čepel Hilu. Ova tehnika efikasno je smanjila nivo šećera u krvi tokom 48 sati kod miševa koji su imali dijabetes tip 1. Istraživači su modifikovali insulin tako što su ga  hemijski vezali za derivat glukoze, glukozamin. Glukozamin se tako vezuje za glukozne transportere na površini eritrocita, efektivno vezujući insulin za krvnu ćeliju. Ideja je da se  krvna zrnca ispunjena insulinom ubrizgaju pacijentima sa dijabetesom.

  Kada su u krvotoku, krvna zrnca koja nose insulin u interakciji su sa svojim okruženjem. Ako je nivo glukoze visok, molekuli glukoze efikasno zamenjuju glukozamin u glukoznim transporterima krvnih zrnaca. A kada je glukozamin oslobođen iz ćelije krvi, tada je i insulin. Insulin se zatim može vezati za insulinske receptore u jetri, mišićima i masnom tkivu, što izaziva proces koji smanjuje nivo glukoze u krvi.

  U studiji, istraživači su uporedili miševe koji su primili sistem modifikovanog insulina i sistem krvnih zrnaca sa još tri grupe: grupom koja je primila slani rastvor; grupom koja je primila samo modifikovani insulin i grupom koja ja je primila mešavinu nemodifikovanog insulina i crvenih krvnih zrnaca.

  Istraživači su otkrili da se kod miševa sa tip I dijabetesom koji su primili sistem modifikovanog insulina i krvnih zrnaca, značajno smanjio nivo glukoze u krvi više od dva dana. Najbolje postignuće među drugim grupama bio je početni pad nivoa šećera u krvi, ali se visok nivo glukoze vratio u roku od 12 sati.

  Takođe su testirali svaku kombinaciju lekova u grupi zdravih miševa i otkrili da sistem modifikovanog insulina i krvnih zrnaca smanjuje rizik od hipoglikemije u poređenju sa ostalim kombinacijama lekova.

  Pored toga, istraživači su sproveli eksperiment kod miševa sa dijabetesom tipa I primenom modifikovanog insulina i nanočesticama koje su obložene sa membranama eritrocita. Sistem modifikovanog insulina i nanočestica postigao je uporedive rezultate onima dobijenim korišćenjem modifikovanog insulin i eritrocita.

  „Tim će dodatno proceniti dugoročnu biokompatibilnost modifikovanog insulin sistema u životinjskom modelu pre odluke da li da se nastavi sa kliničkim ispitivanjima“, rekao je koautor dr John Buse, profesor medicine na UNC Medicinskom fakultetu i direktora UNC Dijabetes Centra.

  Izvor: MedicalXpress