Kombinovanom terapijom protiv infekcija otpornih na lekove

  Kombinovanom terapijom protiv infekcija otpornih na lekove

  Otkriće efikasne kombinovane terapije ima potencijala da promeni medicinsku praksu lečenja infekcija otpornih na lekova koje je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) identifikovala kao „kritični prioritet“ zbog njihove pretnje po zdravlje ljudi.

  Istraživači sa McMaster Univerziteta otkrili su novi način lečenje najtežih zaraznih bolesti usled superbakterije koje su otporne na sve poznate antibiotike, a istraživanje je objavljeno u časopisu Nature Microbiology.

  Eric Brown, profesor biohemije i biomedicinskih nauka na McMaster Univerzitetu i njegov tim, fokusirali su se na Gram-negativne bakterije koje mogu dovesti do upale pluća, meningitisa, sepse, a otporne su na sve antibiotike, uključujući lekove iz poslednje linije odbrane, kao što su kolistin.

  Gram-negativne bakterije imaju neprobojni spoljašnji omotač koji je prepreka za mnoge, inače efikasne, antibiotike, što ove infekcije čini smrtonosnim, naročito u bolnicama. U potrazi za lekom koji bi mogao da utiče na barijeru superbakterije, njegov tim je testirao 1.440 generičkih lekova.

  Naučnici su otkrili da antiprotozoik pentamidin remeti površinu ćelija  čak i najotpornijih Gram-negativnih bakterija. Antigljivični lek je imao izrazito snažno dejstvo kada se koristio sa antibioticima protiv bakterija rezistentnih na više lekova.

  Pronađeno je da kombinacija je pentamidina i antibiotika posebno efikasna protiv dva od tri patogena za koje je SZO je utvrdila da imaju najkritičniji prioritet za razvoj novih antibiotika, a to su  Acinetobacter baumannii i enterobacteriaceae. Kombinovana terapija je imala određeni uticaj i na treću najkritičniju bakteriju, Pseudomonas aeruginosa.

  Efikasnost ovog otkrića je utvrđena u laboratoriji i na miševima, ali su potrebna dodatna istraživanja. Brown je dodao da je njegova laboratorija nastavlja da testira i druga jedinjenja.

  Izvor:MedicalXpress