Influenca A: Nova studija predstavlja revolucionarni pretklinički rad na razvoju imuno terapije

  Influenca A: Nova studija predstavlja revolucionarni pretklinički rad na razvoju imuno terapije

  Članak objavljen u renomiranom naučnom časopisu Cell predstavlja pretklinički rad na razvoju obećavajućeg, novog antitela, MEDI8852, kao potencijalne terapije za lečenje gripe izazvane brojnim tip A sojevima, koji su izvor sezonskih i pandemijskih bolesti. Rad proizilazi iz međunarodne saradnje istraživača sa Instituta za istraživanja u biomedicini-IRS (USI Universita della Svizzera Italiana) i Humabs BioMed, oba u Bellinzoni; MedImmune, podružnice za globalna biološka istraživanja i razvoj AstraZenece; i Instituta Francis Crick u Londonu.

  Rezultati takođe naglašavaju mehanizme delovanja MEDI8852, koji zajedno sa svojim jedinstvenim svojstvima vezivanja, ukazuju na vredne implikacije za dizajniranje univerzalne vakcine protiv gripa koja može da reši nepredvidivu prirodu ovog virusa.

  „Uporedili smo aktivnost vezivanja MEDI8852 sa drugim antitelima, kao i njegovog prekursora i otkrili smo da ima najveću aktivnost i najširi obim pokrivanja“, rekao je koautor Davide Corti, glavni naučni direktor Humabs BioMeda. „Ovo antitelo cilja jedinstveni epitop u osnovi hemaglutinin influence i može da napadne ulazak i izlazak virusa blokiranjem više mehanizama.“

  Rezultati ove studije potvrđuju kako jedinstvene molekularne karakteristike MEDI8852 imaju potencijala zbog čega se ovo  antitelo razlikuje od trenutnih mogućnosti lečenja protiv gripa, sa potencijalom da postane važan kandidat za borbu protiv gripa tokom pandemijskog perioda“, rekao je JoAnn Suzich, potpredsednik Medlmmune.

  John Skehel, jedan od vodećih autora sa Instituta Frensis Crick, rekao je: „Ovo novo antitelo se vezuje za mnoge različite viruse gripa da bi blokiralo njihovu infektivnost. Naša istraživanja pokazuju kako se to postiže i naglašavaju razlike između ovog i drugih antitela da bi objasnila njegov potencijal antigripoznog preparata.“

  Uprkos napretku vakcina i antivirusnih lekova postoji velika neispunjena medicinska potreba za dodatnim opcijama lečenja gripa u populaciji sa visokim rizikom od morbiditeta i mortaliteta. Kod ovih pacijenata, infekcija gripom može da dovede do ozbiljnih komplikacija i dovodi do značajnog tereta za celokupni zdravstveni sistem. Sadašnji standard nege u lečenju gripa, inhibitori neuraminidaze (NAIs) oseltamivir i zanamivir, imaju mnoga ograničenja, uključujući i ograničen terapijski prozor (raspon podnošljivosti)  i potencijal za otpornost.

  MEDI8852 je dobio „Fast Track“ oznaku od FDA-a u martu 2016. godine. „FDA Fast Track“ program je dizajniran da ubrza razvoj i pregled lekova za lečenje ozbiljnih stanja i popuni neispunjene medicinske potrebe.

  MEDI8852 se trenutno procenjuje u fazi Ib/IIa kliničke studije da bi se istražila bezbednost i preliminarna efikasnost jedne intravenske doze u kombinaciji sa oseltamivirom i kao monoterapija kod odraslih pacijenata sa potvrđenom akutnom, nekomplikovanom influencom izazvanom tip A sojevima, pre ispitivanja na hospitalizovanim pacijentima. Nedavno završena prva faza ispitivanja kod zdravih odraslih osoba pokazala je da MEDI8852 imali prihvatljiv bezbednosti i profil farmakokinetika, čime se podržava kontinuirani razvoj kod pacijenata sa gripom.

  Izvor: IRB Švajcarska