Nova studija objašnjava zašto MRSA ‘superbakterija’ ubija pacijente sa gripom

  Nova studija objašnjava zašto MRSA ‘superbakterija’ ubija pacijente sa gripom

  Istraživači su otkrili da sekundarna infekcija meticilin-rezistentnom Staphilococcus aureus (MRSA) bakterijom često ubija pacijente koji imaju grip, jer virus gripa menja antibakterijski odgovor belih krvnih zrnaca, što oštećuje pluća pacijenata umesto da uništava bakteriju. Studija objavljena u The Journal of Experimental Medicine ukazuje na to da inhibiranje ovog odgovora može da pomogne pri lečenju pacijenata zaraženih i virusom gripa i MRSA.

  Mnogi pacijenti sa gripom razvijaju teške upale pluća kao posledicu sekundarnih infekcija MRSA. Više od polovine ovih pacijenata umire, čak i kada se leče antibioticima koji su obično uspešni u borbi protiv MRSA infekcija. Keer Sun, docent Medicinskog centra Univerziteta Nebraska, otkrio je da su miševi inficirani gripom podložni MRSA, jer je sposobnost njihovih makrofaga i neutrofila da ubijaju bakterije otpuštanjem vodonik peroksida i drugih reaktivnih vrsta kiseonika potisnuta. Međutim, ostalo je nejasno zašto pacijenti inficirani gripom i MRSA često umiru, čak i nakon što prime odgovarajuću antibiotsku terapiju.

  Sun i i njegove kolege sada otkrivaju da to može biti zato što bela krvna zrnca pacijenata izazivaju veliko oštećenje pluća. Makrofagi i neutrofili miševa inficiranih i gripom i MRSA su bili defektni u ubijanju bakterija, reaktivne vrste kiseonika oslobađene iz ovih ćelija indukovale su smrt inflamatornih ćelija u plućima i smrtno oštetila okolno tkivo. Inhibiranje NADPH oksidaze 2 (Nox2), enzima koji proizvodi reaktivne vrste kiseonika u makrofagima i neutrofilima, smanjilo je obim štete i u kombinaciji sa antibioticima povećalo preživljavanje inficiranih miševa.

  „Naši rezultati pokazuju da infekcija gripe remeti delikatnu ravnotežu između Nox2-zavisnog antibakterijskog imuniteta i inflamacije,“ kaže Sun. „Ovo dovodi ne samo do povećane podložnosti na MRSA infekcije, već i do velikih oštećenja pluća. Strategije tretmana koje ciljaju i bakterije i reaktivne vrste kiseonika mogu značajno koristiti pacijenatima sa MRSA upalom pluća i gripom.“

  Izvor: EurekAlert