Imunoterapija povećava mogućnost preživljavanja i kvalitet života kod brzo progredirajućeg raka glave i vrata

  Imunoterapija povećava mogućnost preživljavanja i kvalitet života kod brzo progredirajućeg raka glave i vrata

  Prema velikom, randomizovanom, internacionalnom istraživanju imunoterapija, sa par neželjenih dejstava, udvostručuje ukupnu stopu preživljavanja i poboljšava kvalitet života kod brzo progredirajućih  i otpornih na terapiju karcinoma glave i vrata. Novo istraživanje je bilo toliko uspešno da je prekinuto ranije kako bi i pacijenti iz kontrolne grupe primili novi lek. Rezultati ispitivanja objavljeni su na 52. godišnjoj konferenciji Američkog Društva za kliničku onkologiju u Čikagu.

  “Ovi uzbudljivi rezultati ukazuju da postoje nove mogućnosti za populaciju pacijenata sa rakom glave i vrata bez ikakvih drugih opcija”, navodi dr Robert Ferris, načelnik odeljenja za hirurgiju glave i vrata.

  Novi lek nivolumab, koji pripada klasi lekova poznatih kao imunoterapijski, omogućava imunom sistemu organizma da uništava ćelije raka. Trenutno je odobren za lečenje određenih vrsta raka, uključujući melanom i rak pluća.

  Ispitivanje je obuhvatilo 361 pacijenta sa rekurentnim ili metastatskim rakom skvamoznih ćelija glave i vrata, brzo napredujućim oblikom bolesti sa dosta lošim prognozama, koji nisu reagovali na hemoterapiju na bazi platine.

  Nivolumab grupa postigla je bolje rezultate u odnosu na grupu sa standardnom hemoterapijom po svim merilima. Posle 12 meseci, 36% osoba iz nivolumab grupe je i dalje živelo, u poređenju sa samo  17% osoba iz grupe sa standardnom hemoterapijom.

  Nivolumab terapija je takođe udvostručila broj pacijenata čiji su se tumori smanjili i broj onih čija bolest nije napredovala nakon šest meseci lečenja. Još važnije, ovi benefiti su postignuti sa stopom od samo jedne trećine ozbiljnih neželjenih dejstava prijavljenih u grupi sa standardnom hemoterapijom. Pored toga, u proseku, pacijenti koji su primali nivolumab izvestili su da je njihov kvalitet života ostao stabilan ili se poboljšao tokom ispitivanja, dok je kod onih iz grupe sa  standardnom hemoterapijom zabeležen pad.

  I dok nivolumab poboljšava stope preživljavanja kod ukupne ispitivane populacije, čini se da je najuspešniji bio kod pacijenata čiji su tumori bili pozitivni na humani papiloma virus (HPV). Ovo je važno zbog toga što je udeo raka glave i vrata pripisan HPV infekciji povećan za 250 odsto u poslednjih nekoliko decenija.

  „Nažalost, većina pacijenata u ovom ispitivanju i dalje doživljava progresiju raka, što pokazuje da imamo još puno posla. Ali budućnost izgleda svetlija nego ikada ranije, jer postoji nova klasa sredstava, imunoterapija, za  koju sada znamo da može da produži preživljavanje i poboljša kvaliteta života kod raka glave i vrate, sa par nuspojava“, izjavio je dr Ferris.

  Istraživački tim trenutno radi na tome da se identifikuju novi biomarkeri koji će im omogućiti da bolje razumeju kako se razvija otpornost na lekove  i kako da najbolje kreiraju efikasne kombinacije lekova koje mogu poboljšati reagovanja pacijenata.

  Izvor: Medicinski Fakultet, Pittsburg, SAD