Efekti laktobacila na vaginalnu floru tokom trudnoće

  Efekti laktobacila na vaginalnu floru tokom trudnoće

  U ranijim studijama je već dokazano da je vaginalna primena probiotika efikasna u sprečavanju razvoja vaginalne infekcije, kao i da prisustvo bakterijske vaginoze ili aerobnog vaginitisa može biti povezana sa neželjenim ishodima trudnoće, uključujući povećanu stopu pobačaja i prevremenog porođaja.

  Zbog toga se u ovoj studiji ispituje uticaj probiotika na napredovanje trudnoće. Uključeno je 60 žena starosti između 18 i 45 godina, koje su između 16 i 22 nedelje trudnoće.  Njih 30 je vaginalno primalo Lactobacillus rhamnosus (40 mg sadrže 40.000 jedinica koje formiraju kolonije), jednom nedeljno tokom 12 nedelja, a preostalih 30 su bile kontrolna grupa. Svake 4 nedelje je uziman vaginalni i cervikalni bris i meren je pH, količina i kvalitet vaginalnog sekreta. Pored toga, merena je konzistencija, dužina i dilatacija cerviksa, kao i nivo prezentacije fetusa u odnosu na interspinozni prečnik.

  U kontrolnoj grupi došlo je do povećanja patogenih mikroorganizama u vaginalnom i cervikalnom brisu (P <0,05) kao i do povećanja prosečnih pH vrednosti (P <0,05), količine vaginalnog sekreta (P <0,05) i pozitivnog “ whiff  testa“ (P <0,05) tokom perioda od 12 nedelja. Primećen je značajan trend skraćivanja dužine cerviksa (p <0,0001), povećanja dilatacija cerviksa (p <0,05) i nižeg položaja fetusa (p <0,0001). U tretiranoj grupi, došlo je do značajnog smanjenja dužine cerviksa u završnoj vremenskoj tački (p <0,01), ali promene na drugim merenjima nisu zabeležene.

  Na početku studije, 11 žena u kontrolnoj grupi su imale izmenjenu vaginalnu i cervikalnu floru (otkriveni patogeni uključuju C. albicans, E. coli, Enterococcus, Streptococcus beta-haemoliticus, Proteus mirabilis, Staphilococcus i Chlamidia trachomatis). Nakon 4 nedelje, broj žena sa izmenjenom florom je bio 18 (P = 0.0410). U grupi koja je primala terapiju, 11 žena je započelo studiju sa izmenjenom florom, a na kraju studije, samo jedna žena je imala izmenjenu vaginalnu i cervikalnu floru (P = 0,1630).

  Generalno, svi mereni parametri pokazuju da prisustvo abnormalne vaginalne flore negativno utiče na nekoliko parametara koji su indikativni za zdravo napredovanjee trudnoće i da je terapija žena sa Lactobacillus rhamnosus za vaginalnu primenu tokom trudnoće bila efikasna u prevenciji promena ovih parametara.

  Izvor: Natural Medicine Journal