Uloga omega – 3 masnih kiselina i njenih metabolita kod astme i alergija

  Uloga omega – 3 masnih kiselina i njenih metabolita kod astme i alergija

  Omega – 3 masne kiseline, dokosaheksaenska kiselina (DHA) i eikozapentaenoinska kiselina (EPA), koje se prirodno nalaze u ribljem ulju, uobičajeno se smatraju antiinflamatornim nutrijentom sa zaštitnim efektom od inflamatornih bolesti, uključujući astmu i alergije. Mehanizmi ovih efekata uglavnom ostaju nepoznati, ali su od velikog interesa zbog njihove potencijalne terapijske primene. Sproveden je veliki broj epidemioloških i opservacionih studija koje istražuju efekat unosa riba ili suplementacije omega-3 masnim kiselinama  tokom trudnoće, dojenja, ranog i kasnijeg detinjstva i odraslog doba na astmu i alergije. Uglavnom ukazuju na zaštitne efekte i sugerišu da postoji uzročna veza između smanjenog unosa ribljeg ulja u modernizovanoj ishrani i sve većeg broj osoba koji pate od astme ili nekog drugog alergijskog oboljenja. Specijalizovani prorezolujući medijatori (Specialized pro-resolving mediators-SPM: protectins, resolvins, maresins) generišu omega – 3 masne kiseline, kao što su EPA i DHA, preko nekoliko enzimskih reakcija. Ovi hormoni kontra-regulišu eozinofilnu upalu disajnih puteva i unapređuju rezoluciju inflamacije in vivo. Nekoliko izveštaja je ukazalo na to da je biosinteza SPM-a smanjena, pogotovo kod teške astme, što sugeriše da hronična upala u plućima možda rezultuje iz nedostatka rezolucije. Ovaj članak se fokusira na delotvorne aspekte omega-3 masnih kiselina i nudi najnovije uvide u njihove bioaktivne metabolite, uključujući rezolvine i protektine.

  Omega – 3 masne kiseline, dokosaheksaenska kiselina (DHA) i eikozapentaenoinska kiselina (EPA), su polinezasićene masne kiseline koje se pretežno nalaze u ribljem ulju. Epidemiološke studije su pokazale da ova jedinjenja imaju zaštitne uloge u kardiovaskularnim bolestima poput infarkta ili cerebralnog infarkta, hipertenzije i hiperlipidemije. Takođe, sve više dokaza ukazuje na to da omega – 3 masne kiseline imaju blagotvorno dejstvo kod hroničnih inflamatornih bolesti, uključujući hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), astmu, reumatoidni artritis i inflamatorne bolesti creva. Pored toga, smatra se da atopijska senzitizacija i alergije mogu biti prevenirane unosom ribe tokom trudnoće, ranog i kasnog detinjstva. Savremen promene u ishrani dovele su do sniženja odnosa omega-3 : omega-6 masnih kiselina koji može da doprinese pogoršanju i povećanju morbiditeta astme i alergijskih bolesti.

  Prostaglandini i leukotrieni su arahidonski lipidni  medijatori nastali iz kiselina, konvertovani preko ciklooksigenaze i lipoksigenaze. Prostaglandin D2 i cisteinil leukotrien, proizvedeni uglavnom mastocitima i eozinofilama, funkcionišu kao snažni bronhokonstriktori i proinflamatorni molekuli kod alergijskih inflamacija disajnih puteva. Nedavne biohemijske studije su pokazale da omega – 3 masne kiseline, kao što su DHA i EPA, funkionišu kao prekursori za bioaktivne molekule nazvane rezolvin, protektin  i maresin. Trenutno, antagonisti leukotrienskih i prostaglandinskih receptora su najnoviji lekovi dostupni za lečenje astme ali osnovni rezultati istraživanja sada ukazuju da su prorezolujući medijatori lipida potencijalno sledeći  terapeutski viljevi za alergijske bolesti .

  Astma je česta respiratorna bolest i pogađa 300 miliona ljudi širom sveta. Inhalacioni kortikosteroidi su već uspostavljeni tretmani, ali 5-10% pacijenata koji boluju od astme su otporni na ovu terapiju, što vodi ka teškoćama u upravljanju ovom bolešću. Antagonisti leukotrienskih receptora se široko koriste kao dodatni terapeutski agensi kod astme, sugerišući da abnormalni metabolizam lipida doprinosi patofiziologiji bolesti. Nekoliko nedavnih izveštaja ukazali su na to da je biosinteza anti -inflamatornih i pro – rezolujućih lipidnih medijatora, lipoksina (A4 LKSA4) ili protektina D1 (PD1), neregulisana u stanjima teške astme, sugerišući da neravnoteža između pro- i anti – inflamatornih molekula uzrokuje pogoršanje zapaljenja primećeno u disajnim putevima pacijenata sa astmom.

  Epidemiološke i opservacione studije snažno podržavaju efikasnost omega-3 masnih kiselina u prevenciji i poboljšanju astme i alergijskih bolesti. Molekularni mehanizmi su delimično otkriveni identifikacijiom bioaktivnih metabolita masnih kiselina. Metaboliti  proizvedeni putem lipoksigenaze i ciklooksigenaze, specijalizovani pro-rezolujući medijatori (SPM), imaju anti-inflamatorna svojstva, nudeći preciznije razumevanje ovih benefita u inflamatornom odgovoru.

  Analiza lipida pokazala je neregulisan metabolizam masnih kiselina kod pacijenata sa alergijskim oboljenjima, pogotovo kod teške astme. Mehanizmi neregularnosti kod 15-lipogenaze i veza sa fenotipovim astme (atopija, pol, starost, tip inflamantornih ćelija, itd), medikacijom (kortikosteroidi, antagonist leukotrienskih receptora) i citokinima/hemokinima tek treba da se utvrdi. Dalja istraživanja metabolizma omega-3 masnih kiselina i funkcija SPM-a, možda mogu da obezbede terapeutske ciljeve za prevenciju i lečenje astme i drugih alergijskih oboljenja.

  Izvor: Allergology International