Medicina zasnovana na nauci ili medicina zasnovana na dokazima?

  Medicina zasnovana na nauci ili medicina zasnovana na dokazima?

  Medicina zansovana na nauci (MZN) nije zamena za već poznat koncept medicine zasnovane na dokazima (MZD), već samo naglašava neke zapostavjene aspekte MZD-a.

  MZD je nastala i po prvi put imenovana 1990. godine, ali njeni principi datiraju još iz XVI veka. Ona ima za cilj da primenjuje najbolje dokaze koji su dobijeni putem naučnih metoda i medicinskih odluka.  Nastoji da proceni snagu dokaza o rizicima i benefitima tretmana (uključujući i nedostatak tretmana) i dijagnostičkih tekstova. MZD se pojavil kao posledica toga što i je i dalje dosta medicine zasnovano na tradiciji i veri, a ni približno na dokazima onoliko koliko bismo želeli da bude. MZD svakako ima ključan i pozitivan uticaj, ali ima i svoja ograničenja. Fokus na dokazima ima svojih koristi, ali ne uspeva da se na pravi način bavi medicinskim modalitetima koji leže izvan naučne paradigme ili za koje se naučna verodostojnost kreće od veoma male do nepostojeće.

  Ovako kako se sada praktikuje, MZD izgleda vrednuje dokaze iz kliničkih ispitivanja više od drugih i skoro u potpunosti ignoriše osnovna naučna razmatranja. To je doprinelo tome da se nadrilekarstvo infiltrira u akademsku medicinu i tzv. MZD. Tako su različiti šarlatani prisvojili MZD tvrdeći da dokazi podržavaju njihovu ideju ili proizvod ali da je potrebno više istraživanja. Ovo se naziva medicinom zasnovanom na pseudo dokazima- nadrilekarstvo koje teži da stvori utisak da je zasnovano na dokazima. Klasični apsurd, nenamerna posledica MZD-a, jeste da se za stvarno lošu ideju može činiti da je neprestano na ivici legitimnosti, ne mnogo drugačije od neke puno bolje ideje koja još nije potvrđena istraživanjima.

  U skladu sa svojim imenom, MZN predlaže da se osnove nauke uzmu u obzir ozbiljnije kada se govori o zdravstvu i da se stavi veći naglasak na vrednostima naučnih saznanja o tome kako ljudska bića funkcionišu. MZN ne želi da dozvoli da se novac i vreme uzaludno troše na istraživanje tvrdnji koje nemaju baš nikakvih dokaza.

  MZN i MZD nisu konkurenti. MZN ima za cilj da naglasi neke od zanemarenih aspekta MZD-a. Da li je bilo potrebno smišljanje novog termina da bi se to postiglo? Da li to umanjuje vrednost MZD-a? Možda… Ali moglo bi se reći da se one zajedno bore za poboljšanje MZD-a.

  Izvor: Pain Science