Studija Nacionalnog instituta za zdravlje otkriva faktore koji mogu uticati na efikasnost vakcine protiv gripa

  Studija Nacionalnog instituta za zdravlje otkriva faktore koji mogu uticati na efikasnost vakcine protiv gripa

  Pristup kojim se već dugo predviđa efikasnost sezonskih vakcina protiv gripa možda treba ponovo razmotriti, sugeriše novo istraživanje. Trenutno, sezonske vakcine protiv gripa su dizajnirane tako da indukuju visok nivo zaštite antitela protiv hemaglutinina (HA), proteina prisutnog na površini virusa gripa koji omogućava virusu da uđe u ljudsku ćeliju i inicira infekciju. Novo istraživanje sprovedeno od strane naučnika sa Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti (NIAID), dela Nacionalnog instituta za zdravlje, pokazalo je da viši nivo antitela protiv drugog površinskog proteina gripe, neuraminidaze (NA), bio bolji prediktor zaštite protiv infekcije gripa i njegovih neprijatnih nuspojava. Neuraminidaza, koja trenutno nije glavna meta antigena u tradicionalnim vakcinama protiv gripa, omogućava novoformiranim virusama gripa da izađu iz ćelije domaćina i izazovu dalju replikaciju virusa u organizmu.

  Rezultati istraživanja kliničkog ispitivanju u kojem su zdrave osobe dobrovoljno izložene 2009 H1N1 tip A virusu influence, objavljeni su u online izdanju časopisa mBio. „Svake godine između 3.000 i 49.000 ljudi u SAD-u umre usled sezonskog gripa i njegovih komplikacija“, rekao je direktor NIAID Anthony S. Fauci. „Godišnja vakcinacija protiv sezonskog gripa nastavlja da bude najefikasniji način zaštite od infekcija, a ova nova studija pruža neke zanimljive naznake o tome kako bismo mogli poboljšati nivo zaštite koji vakcine obezbeđuju.“

  Viši nivo HA antitela u organizmu osobe dugo je bio povezana sa većom zaštitom od infekcija gripa. Kao rezultat toga, nivoi HA antitela se tradicionalno upotrebljavaju pri selekciji sojeva za vakcine i radi zaključivanja koliko efikasne vakcine mogu biti protiv cirkulišućih virusa dok istraživanja ne budu dostupna. Međutim, varijacije u efikasnosti sezonskih vakcina protiv gripa tokom protekle decenije su pokrenula pitanja o njihovoj zaštitnoj sposobnosti i da li pri dizajniranju godišnjih vakcina treba uzeti u obzir druge faktore, kao što su antitela za NA protein kako bi se poboljšao njihov učinak.

  „Ideja iza ovog istraživanja bila je da se ponovo proceni lestvica koja je prethodno utvrđena za procenu imunog odgovora osoba na vakcinu protiv gripa“, navodi se glavni istraživač studije dr  Matthew J. Memoli, direktor kliničkih studija u NIAID  laboratoriji za zarazne bolesti. „Želeli smo da testiramo ovo konvencionalno mišljenje i proverimo da li ljudi sa visokim nivoom HA antitela imaju manje šanse da razviju blagu do umerenu gripu u poređenju sa onima sa nižim nivoima HA antitela.“

  Da bi to uradili, istraživački tim je na 65 zdravih dobrovoljaca starosti od 18 do 50 godina izveo istraživačku studiju u kojoj su pojedinci izloženi patogenima koji uzrokuju bolesti pod pažljivo kontrolisanim uslovima. Studija je počela u septembru 2013. i sprovedena je u NIH Kliničkom centru u Marilandu, u specijalno dizajniranim jedinicama za kliničke studije, sa različitim izolacijama i kontrolama infekcija.

  Dr Memoli i njegove kolege merili su nivo postojećeg anti-HA i anti-NA antitela u krvi učesnika. Na osnovu tih rezultata raspodeljeni su u dve grupe: one sa visokim nivoom anti-HA antitela (25 učesnika) i one sa niskim nivoom anti-HA antitela (40 učesnika). Svakom od ispitanika je zatim data intranazalna doza (1 mililitar) 2009 H1N1 virusa influence i morali su da ostanu u studijskoj jedinici devet dana gde ih je medicinsko osoblje pratilo 24 sata dnevno. Nakon devet dana testiranja, učesnici su otpušteni nakon što su dva dana testovi na grip bili negativni. Tokom osam nedelja oni su imali četiri kontrolne posete sa studijskim timom.

  Kao što se očekivalo, istraživači su otkrili da je grupa učesnika sa visokim nivoom anti-HA antitela imala znatno manju incidencu blagog do umerenog gripa i smanjeno trajanje gripa u poređenju sa učesnicima sa niskim nivoom HA antitela. Međutim, NIAID istraživači su takođe otkrili da su ovi učesnici imali jednake šanse da dožive neke simptome gripa kao oni sa niskim nivoom HA antitela. Ako su ovi rezultati u skladu sa infekcijom gripe koja se prirodno pojavljuje, to ukazuje na to da iako visoki HA nivo antitela može ograničiti oslobađanje virusa, a samim tim i širenje virusa sa čoveka na čoveka, ovi nivoi ne mogu da spreče razvoj simptoma gripa. Ovo bi moglo da objasni zašto neki ljudi koji su primili sezonske vakcine protiv gripa mogu da imaju simptome gripa.

  Iznenađujuće, istraživači su otkrili da su učesnici sa visokim nivoom NA antitela imali jači zaštitni efekat od vakcine nego oni iz grupe sa visokim HA. Konkretno, NIAID tim je utvrdio da su osobe sa visokim nivoom NA antitela doživele manje težih oblika bolesti, kraće trajanje virusnog oslobađanja i simptoma i manje ozbiljnih simptoma u poređenju sa onima sa visokim nivoom HA. Nivoi HA i NA antitela posmatrani zajedno mogu biti bolji prediktor toga da li će neko razviti blagi do umereni grip i ozbiljnost simptoma, od samo jednog faktora, ali ova studija pokazuje da su NA antitela jači faktor za utvrđivanje ozbiljnosti bolesti, autori zaključuju.

  Na osnovu ovih nalaza, autori ukazuju na to da ulogu NA imuniteta treba uzeti u obzir prilikom proučavanja podložnosti na grip i da NA antigen treba uzeti u obzir pri izradi budućih platformi vakcina protiv gripa.

  Izvor: National Institutes of Health