Specifični kolageni peptidi poboljšavaju mineralnu gustinu kostiju i markere kostiju kod postmenopauzalnih žena

  Specifični kolageni peptidi poboljšavaju mineralnu gustinu kostiju i markere kostiju kod postmenopauzalnih žena

  Trenutno postoje brojni terapijski pristupi za sprečavanje i lečenje osteoporoze. Ne-farmakološki pristupi, kao što su dnevna fizička aktivnost, smanjenje konzumiranja alkohola i duvanskih proizvoda, veoma su važni kofaktori u održavanju zdravlja kostiju. Pored toga, u kontroli osteoporoze se preporučuje suplementacija kalcijuma i vitamina D, ali nije pokazalo značajno smanjenje rizika od frakture kostiju. Farmakološki tretman uključuje supstance kao što su bisfosfonati, terapiju humanim monoklonskim antitelima i selektivne modulatore estrogenih receptora. Bisfosfonati su najčešće korišćeni lekovi i označeni su kao „zlatni standard“ anti-kataboličke terapije u profilaksi frakture. Međutim, zbog opisanih neželjenih dejstava bifosfonata, naučnici se okreću novim supstancama.

  Ranija istraživanja na glodarima kao i eksperimenti in vitro ukazali su na anabolički uticaj specifičnih kolagenih peptida (SCP) na formiranje kostiju i mineralnu gustinu kostiju (BMD). Na osnovu ovih informacija, nemački naučnici su istraživali dejstvo oralne primene 5g SCP dnevno naspram placeba (CG: kontrolna grupa) na BMD kod postmenopauzalnih žena sa primarnom, starosnom redukcijom BMD-a.

  Studija je postavljena kao randomizovana, placebom kontrolisana, dvostruko slepa i u  istraživanju je učestvovalo 131 žena. Primarna krajna tačka bila je promena BMD-a u vratu femura i kičme posle 12 meseci. Pored toga analizirani su i nivoi koštanih markera u plazmi – amino-terminalni polipeptid tip I kolagena (P1NP) i C-telopeptid tip I kolagena (CTX 1).

  Od 131 žene koje su započele studiju, 102 žene su je i završile ali su svi učesnici bili uključeni u intention-to-treat (ITT) analizu (starosna dob od 64.3 ± 7,2 godina, indeks telesne mase, BMI 23.6 ± 3.6 kg/m2; T-score kičme -2.4 ± 0.6; T-score vrata femura -1.4 ± 0.5). U SCP grupi (n=66),  mineralna gustina kičme i vrata femura se značajno povećao u poređenju sa kontrolnom grupom (n=65) (T-score kičme: SCP +0.1 ± 0.26; CG -0.03 ± 0.18; ANCOVA p=0.030; T-score vrata femura: SCP +0.09 ± 0.24; CG -0.01 ± 0.19; ANCOVA p=0.003). P1NP se značajno povećao u SCP grupi (p=0.007), dok se CTX 1 značajno povećao u kontrolnoj grupi (p=0.011).

  Na osnovu navedenih podataka naučnici su doneli zaključak da je unos SCP-a povećao BMD kod postmenopauzalnih žena sa primarnim smanjenjem BMD-a. Pored toga, suplementacija SCP-om je povezana sa povoljnim promenama koštanih markera, što ukazuje na povećanje formiranja kostiju i smanjenu degradaciju kostiju.

  Izvor: PubMed