Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog karcinoma kože povezanog sa primenom hidrohlortiazida

  Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nemelanomskog karcinoma kože povezanog sa primenom hidrohlortiazida

  Nosioci dozvola za lekove koji sadrže hidrohlortiazid u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), žele da Vas obaveste o riziku od nemelanomskog karcinoma kože povezanog sa primenom hidrohlortiazida.

  Sažetak

  • Farmakoepidemiološka istraživanja su pokazala da postoji povećan rizik od nemelanomskih karcinoma kože (eng. non-melanoma skin cancer, NMSC) (bazocelularni karcinom i planocelularni karcinom) kod izlaganja visokim kumulativnim dozama hidrohlortiazida.
  • Pacijente koji primenjuju hidrohlortiazid, sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima, potrebno je obavestiti o riziku od nemelanomskih karcinoma kože i savetovati im da redovno vrše pregled kože zbog mogućeg nastanka bilo kakvih novih lezija ili promena već postojećih lezija, kao i da o svakoj sumnjivoj kožnoj leziji odmah obaveste svog lekara.
  • Sumnjive kožne lezije treba odmah pregledati, potencijalno uključujući i histološki pregled uzorka biopsije.
  • Pacijentima treba savetovati da ograniče izlaganje sunčevoj svetlosti i UV zracima, kao i da koriste odgovarajuću zaštitu prilikom izlaganja sunčevoj svetlosti i UV zracima, kako bi se smanjio rizik od karcinoma kože.
  • Potrebno je da se pažljivo razmotri upotreba hidrohlortiazida kod pacijenata koji su ranije imali karcinom kože.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.

  Izvor: ALIMS