LKS na konferenciji o Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka o ličnosti

    LKS na konferenciji o Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka o ličnosti

    Lekarska komora Srbije prisustvovala Međunarodnoj konferenciji na temu Opšte uredbe EU o zaštiti  podataka o ličnosti (GDPR) koja sa održala 17. i 18. aprila u Beogradu a na poziv Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, organizatora konferecije.

    U zemljama Evropske unije 25. maja počinje direktno da se primenjuje Opšta uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation-GDPR), jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

    Neke od tema konferencije na kojoj učestvuju stručnjaci iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koji rukovode ili su zaposleni u organima za zaštitu podataka o ličnosti u zemljama članicama EU, ali i državama koje nisu članice i stručnjaci za tu oblast iz Srbije su: šta GDPR znači za građane Republike Srbije, šta za privredu, da li i kakve obaveze nameće organima javne vlasti u Srbiji, kao i da li naši građani mogu očekivati onaj nivo zaštite svojih prava koji imaju građani Evropske unije.

    Izvor: LKS