Tresiba® : pismo zdravstvenim radnicima (u vezi sa rizikom od medikacijskih grešaka usled zamene dve jačine leka)

  Tresiba® : pismo zdravstvenim radnicima (u vezi sa rizikom od medikacijskih grešaka usled zamene dve jačine leka)

  Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd, nosilac dozvole za lek Tresiba®, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o važnim bezbednosnim informacijama koje se tiču insulin degludeka (Tresiba®, insulin degludek, rastvor za injekciju, proizveden tehnologijim rekombinantne DNK), bazalnog insulina namenjenog za lečenje dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece od 1 godine starosti. Lek Tresiba® je registrovan u Republici Srbiji u dve jačine – 100 jedinica/mL i 200 jedinica/mL.

  Sažetak

  Lek Tresiba® je registrovan za lečenje dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece od 1 godine starosti1 i biće dostupan u dve jačine – 100 jedinica/mL i 200 jedinica/mL. Tresiba® jačine 200 jedinica/mL proizvodi se u penu sa uloškom kako bi se omogućila manja zapremina injekcije i mogućnost doziranja do 160 jedinica po injekciji. Uvođenje insulina jačine 200 jedinica/mL može biti povezano sa rizikom od medikacijskih grešaka koje potencijalno mogu dovesti do uzimanja doze koja je previsoka ili preniska.

  Preporuke zdravstvenim radnicima

  • Prilikom propisivanja leka, obavezno navedite jačinu leka na receptu. Farmaceuti moraju biti sigurni da izdaju pravilnu jačinu leka. Ukoliko postoji nedoumica, treba kontaktirati lekara koji je propisao lek.
  • Kao i kod svih insulina, pacijenti uvek moraju biti adekvatno obučeni za pravilnu upotrebu Tresiba® FlexTouch® pena.
  • Pacijenti vizuelno moraju proveriti odabrane jedinice na brojaču doza na penu. Stoga je za pacijente koji sami ubrizgavaju lek neophodno da mogu da očitaju brojač doza na penu.
  • Pacijentima se mora naglasiti da uvek proveravaju nalepnicu na insulinu prilikom preuzimanja leka u apoteci, kao i pre svakog ubrizgavanja, kako bi se izbegla slučajna zamena dve različite jačine leka Tresiba®.
  • Kao i kod svih insulinskih preparata, pacijenti koji su slepi ili slabovidi, moraju se uputiti da uvek traže pomoć druge osobe sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje insulinskog pena.
  • Pakovanje leka i odgovarajući penovi su posebno dizajnirani kako bi se jasno razlikovale dve jačine leka Tresiba®. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 100 jedinica/mL su svetlozelene boje sa grafičkom šarom na kartonskoj kutiji. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 200 jedinica/mL su tamnozelene boje sa prugama. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 200 jedinica/mL takođe sadrže crveno polje na kome se navodi jačina leka. Molimo pogledajte ilustracije ispod.
  • Uvek pratite uputstva za upotrebu FlexTouch® pena koja se nalaze u pakovanju leka. Nikada ne koristite špric za izvlačenje insulina iz pena.

  Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.

  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove”.

  Izvor: ALIMS