Pismo zdravstvenim radnicima: LEMTRADA

  Pismo zdravstvenim radnicima: LEMTRADA

  Nosilac dozvole Sanofi-Aventis d.o.o. Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primene leka Lemtrada (alemtuzumab) zbog ozbiljnih bezbednosnih rizika.

  Evropska agencija za lekove (EMA) sprovodi procenu odnosa koristi i rizika primene leka Lemtrada® (alemtuzumab) u terapiji multiple skleroze nakon što su zabeleženi novi slučajevi ozbiljnih kardiovaskularnih neželjenih reakcija, kao i autoimunskog hepatitisa i hemofagocitne limfohistiocitoze. Do završetka ove procene, uvode se sledeće mere:

  Sažetak

  • Lečenje novih pacijenata sme da se započne samo kod odraslih pacijenata sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom (RRMS), koja je visoko aktivna uprkos potpunom i odgovarajuće sprovedenom lečenju primenom barem dve druge terapije koje modifikuju tok bolesti (disease modifying treatments – DMT), ili kod odraslih pacijenata sa visoko aktivnom RRMS kod kojih su svi drugi DMT kontraindikovani ili iz drugih razloga neprikladni

   

  • Pacijentima koji su na terapiji lekom Lemtrada treba pratiti vitalne znakove, uključujući merenje krvnog pritiska, pre i periodično tokom primene infuzije alemtuzumaba. U slučaju klinički značajnih promena vitalnih funkcija, treba razmotriti prekid primene infuzije i dodatno praćenje, uključujući EKG.
  • Potrebno je proveriti funkciju jetre pre i tokom lečenja.
  • U slučaju pojave simptoma oštećenja funkcije jetre ili drugih ozbiljnih imunski-posredovanih reakcija, lečenje se sme nastaviti tek nakon pažljivog razmatranja.
  • Pacijente treba savetovati da potraže hitnu medicinsku pomoć, ako primete pojavu simptoma u okviru nekoliko dana nakon infuzije ili simptome oštećenja funkcije jetre.

  Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE.

  Izvor: ALIMS