Dopis LKS o preduzimanju zajedničkih mera u cilju izuzimanja lekara iz ZZJS

  Dopis LKS o preduzimanju zajedničkih mera u cilju izuzimanja lekara iz ZZJS

  Sindikat lekara i farmaceuta Srbije uputio je dopis predsedniku Lekarske komore Srbije, dr Milanu Diniću, povodom rasprave o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama. Dopis prenosimo u celosti:

  „Poštovani,

  U skladu sa stavom Tima za primarnu i Tima za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu SLFS, zastupajući mišljenje najvećeg broja lekara, obraćamo Vam se sa zahtevom da zajednički preduzmemo HITNE mere u cilju izuzimanja lekara iz Zakona o zaposlenima u javnim službama, odnosno regulisanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa posebnim Zakonom o zaposlenima u ustanovama u oblasti zdravstva.

  Razlozi za izuzimanje su sledeći:

  • Zdravstvo je delatnost od posebnog nacionalnog značaja;
  • Zdravstveni sistem mora da funkcioniše kako u redovnim tako i u vanrednim uslovima jer je neophodno obezbediti kontinuitet zdravstvenih usluga;
  • Način školovanja lekara, dužina trajanja osnovnih studija, zatim specijalističke studije, subspecijalističke i kontinuirana edukacija su specifični u odnosu na sve druge;

   

  • Organizovanje pružanja zdravstvene zaštite na više nivoa (primarni, sekundarni i tercijarni) su takođe nešto što je specifičnost zdravstvene delatnosti;
  • Odgovornost zdravstvenih radnika je tačno definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, čl. 169: Za svoj rad zdravstveni radnici preuzimaju stručnu, etičku, kaznenu i materijalnu odgovornost;
  • Mnogi članovi Zakona o zaposlenima u javnim službama su jednostavno neprimenljivi na zaposlene u zdravstvenim ustanovama;
  • Dodatno opterećivanje zaposlenih u zdravstvu je nemoguće jer se time narušava kvalitet zdravstvene usluge;
  • Primarni nivo zdravstvene zaštite je zasnovan na principu izabranog lekara (odraslog stanovništva, dece i omladine, ginekologa i stomatologa) tako da je nedopustivo s jedne strane zasnivati ceo sistem na izabranom lekaru, a onda Zakonom omogućavati premeštanje i raspoređivanje zaposlenih na drugo radno mesto;
  • Jedna kategorija zaposlenih u zdravstvenom sistemu istovremeno obavlja i poslove zdravstvene zaštite i poslove u nastavi na fakultetima, što takođe predstavlja specifičnost i zahteva da bude prepoznato i definisano u Zakonu;
  • Specifičnost zdravstvenog sistema je u tome što je u većini zdravstvenih ustanova direktor istovremeno i lekar, koji deo radnog vremena provodi na izvršilačkom radnom mestu, te je i ovo jedan od razloga da se donese poseban zakon koji bi uzeo u obzir sve ovo.

  Kao argument za izdvajanje zaposlenih u oblasti zdravstva navodimo da su iz Zakona izuzeti i drugi, tako da izdvajanje zdravstva ne bi trebalo da predstavlja problem, pogotovu kada se uzmu u obzir sve navedene specifičnosti i značaj zdravstvene delatnosti uopšte.

  Ako postoji Zakon o sudijama, Zakon o policiji, Zakon o vojsci Srbije, Zakon o platama zaposlenih u državnim organima, u planu je donošenje Zakon o platama u javnim preduzećima, ne vidimo razlog zašto se jedna delatnost od posebnog značaja kao što je zdravstvo ne bi regulisala posebnim Zakonom o zaposlenima u ustanovama u oblasti zdravstva.

  Imajući u vidu da se javne rasprave vezane za Zakon o zaposlenima u javnim službama i Izmene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru upravo održavaju, poslednja je zakazana za 4. septembar 2017. godine molimo Vas da zajednički nastupimo sa jedinstvenim zahtevom a to je da se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenima u zdravstvu, regulišu posebnim Zakonom o zaposlenima u ustanovama u oblasti zdravstva.

  U Beogradu, 29. avgust 2017. godine

  Potpredsednik SLFS za PZZ

  Dr Slavica Sofronić

  Potpredsednik SLFS za SiTZZ

  Dr Jadranka Vranješ Bosnić“

  Izvor: Sindikat LFS