Niska adherenca preporučene terapije kod akutnih napada u pedijatriji

  Niska adherenca preporučene terapije kod akutnih napada u pedijatriji

  Konvulzivni napadi čine 15 odsto ukupnog hitnog transporta pedijatrijskih pacijenata u SAD. Pacijenti dobijaju inicijalnu negu na urgentnim odeljenjima opštih bolnica, i nakon toga budu transportovani u tercijarne ustanove (često vazdušnim transportom) radi dalje terapije.

  Nedavno objavljena studija online u časopisu Pediatrics otkrila je da postoje niska adherenca pri pridržavanju preporučene terapije kod pedijatrijskih pacijenata transportovanih usled akutnog napada.

  Dr Heather M. Siefkes sa Univerziteta u Juti i kolege sproveli su retrospektivnu kohortnu studiju dece koja su transportovana u tercijarne pedijatrijske bolnice zbog akutnog napada od 2010. do 2013. godine. Autori su procenjivali da li je poštovana preporučena terapija za napade.

  Istraživači su otkrili da u 61 odsto od 126 pacijenata nije dobilo preporučenu terapiju za akutne napade. Davanje više od dve doze benzodiazepina je najčešće odstupanje od preporučene nege. Niska adherenca preporučene terapije u korelaciji je sa povećanim rizikom od intubacije (relativni rizik, 2.4) i prijema u jedinicu intenzivne nege (relativni rizik, 1,65). Trajanje ventilacije je obično <24 sata (87 odsto)  za pacijente koji jesu ili nisu primili preporučenu terapiju za akutni napad. Samo 32 odsto događaja tretiranih inicijalno sa benzodiazepinom primilo je dozu preporučenu na osnovu težine; najčešće je doza bila nedovoljna.

  „Adherenca preporučene terapije akutnih napada (zasnovanog na dokazima) tokom inicijalne nege pedijatrijskih pacijenata koji koriste medicinski vazdušni transport, je na niskom nivou“ napisali su autori. „Intubacija je češća kada pacijenti ne dobijaju preporučenu terapiju za akutne napade.“ Autori studije predlažu dodatne napore u edukaciji sa fokusom na kvalitet terapije usmerene na povećanu adherencu terapije akutnog napada u opštim bolnicama.

  Izvor: MedicalXpress