Vodič za dijagnostikovanje i lečenje raka kolona i rektuma

    Nacionalni vodič dobre kliničke prakse
    Rak kolona i rektuma
    Klinički vodič 15/12 Beograd, 2013.

    Izradila Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse.