Primena telemedicine u kontroli astme

  Primena telemedicine u kontroli astme

  Telemedicina može biti efikasna u razvoju praćenja samo-lečenja pacijenata sa astmom, jer nudi razmenu informacija između pacijenata i lekara u bilo kom trenutku i moguće je u realnom vremenu doneti odluku. Cilj ovog istraživanja bio je da se kod pacijenata sa dijagnozom astme proceni efekat projekta telemedicine koji koristi Medtep digitalnu platformu za samo-lečenje.

  U saradnji sa odeljenjem za pulmologiju, organizovane su konsultacije u Centru za upravljanje integrisanom negom u Albasetu. U martu 2015. godine izabrana je grupa od 25 pacijenata sa dijagnozom astme i organizovane su obuke za korišćenje veb portala radi kontrolisanja astme, a naučeni su i kako da koriste Peak flow (merač maksimalne ekspiracije). Prikupljeni su sledeći podaci: pušenje, koliko dugo imaju dijagnozu astme, napadi astme, hospitalizacije, terapijski režim prema nivou astme, procena kontrole astme, lekovi, neželjeni događaji, adherenca i merenja plućne funkcije.

  Od 25 pacijenata, proseka starosti 34 godine, 17 (67%) su bili muškarci i 8 (32%) žene. Ukupno je bilo 5 pušača (20%) koji su u proseku pušili dve paklice cigareta dnevno, a troje nikada nije pušilo. Kod 42% astma je dijagnostikovana pre manje od godinu dana, kod 20% između godinu i pet godina, a kod preostalih pacijenata pre više od 5 godina. Pre studije, njih 50% je imalo hitne posete lekarima najmanje jednom godišnje, a neki i do četiri puta godišnje. Nakon početka studije, ni jedan pacijent nije posetio hitnu pomoć. Svoje zdravstvene podatke  svakodnevno je unosilo 80% pacijenata, a više od 95% svoje farmakološke podatke. Ukupan Peak flow porastao je za 7% u odnosu na bazalni nivo. Pre same studije, više od 50% pacijenata je povećalo dozu svoje terapije. Nakon što su uključeni u studiju, tih povećanja nije bilo, čak što više došlo je do smanjenja od 25%.

  Ono što se može izvući kao glavni zaključak ove studije, jeste da je kod pacijenata koji su imali Medtep podršku tokom 6 meseci, došlo do poboljšanja u kontroli astme, smanjenje su posete hitnim službama i smanjena je terapija.

  Detaljnije možete pročitati OVDE.

  Izvor: Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine