Na lekove rezistentna bakterija pokazuje zabrinjavajuće moći širenja

  Na lekove rezistentna bakterija pokazuje zabrinjavajuće moći širenja

  U jednoj od najnovijih studija sa Harvarda (Harvard T.H. Chan School of Public Health/Broad Institute of MIT) koja je objavljena 16. januara 2017. na internet izdanju Postupci nacionalne naučne akademije, navodi se da porodica visokorezistentne i potencijalno smrtonostne bakterije verovatno širi više i nevidljivije nego što su to ranija istraživanja ukazivala.

  Nakon što je izazvala bolesti u četiri bolnice u SAD, istraživači su ispitivali karbapenem rezistentne enterobakterije (KRE). KRE su klasa bakterija koje su otporne na veći broj antibiotika, uključujući karbapeneme, koji se smatraju poslednjom linijom odbrane kada drugi antibiotici ne daju očekivano dejstvo. Karbapenemi su klasa beta-laktamskih antibiotika. Imaju širok spektar antibakterijske aktivnosti, jer su aktivni protiv mnogih aerobnih i anaerobnih gram-pozitivnih i gram-negativnih organizama. Karbapenemi inhibiraju bakterijsku sintezu ćelijskog zida vezivanjem za penicilin vezujući proteine i sprečavanjem formiranja ćelijskog zida. Izuzetno su otporni na enzime beta-laktamaze, čineći ih veoma korisnim u lečenju bakterijskih infekcija u kojima se proizvodi beta-laktamaza čineći druge beta-laktamske antibiotike neefikasnim.

  Na osnovu podataka američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) KRE uzrokuje oko 9.300 infekcija i 600 smrtnih slučajeva u SAD svake godine, i incidenca je u porastu sa izraženom tendencijom širenja u bolnicama i objektima za stacionarno zbrinjavanje. Direktor CDC-a, Tom Frieden, nazvao je KRE „bakterije noćne more „jer su otporne na neke od poslednjih generacija lekova koji su dostupni lekarima koji se bore protiv otpornih infekcija.

  Istraživači su otkrili veoma široke varijacije KRE. Na osnovu studije evidentan je širok spektar genetskog koda koji omogućava KRE da se suprotstavi antibioticima, i ono što je još važnije, ove osobine su lako prenosive između različitih vrsta KRE. Rezultati ukazuju da je KRE više rasprostranjena nego što se ranije mislilo,te da se lako prenosi sa osobe na osobu asimptomatski, a da nadzor nad genomom ovih opasnih bakterija treba pojačati.

  Profesor epidemiologije na Harvardu i glavni autor studije William Hanageje izjavio da: „Iako je prethodno fokus bio na lečenju pacijenata sa infekcijom vezanih za KRE, naši novi nalazi ukazuju da se KRE širi van očiglednih slučajeva oboljenja. Moramo bolje da sagledamo ovaj neprepoznat prenos u našim zajednicama i zdravstvenim ustanovama, ako želimo da se iskoreni“.

  Istraživači su pregledali oko 250 uzoraka KRE dobijenih  od hospitalizovanih pacijenata u tri bolnice na području Bostona i iz jedne bolnice iz Kalifornije. Njihov cilj je bio da se dobije informacija o trenuntoj genetičkoj raznolikosti KRE i da se definiše učestalost i karakteristike epidemije. Takođe su tragali za dokazima o sojevima koji se prenose unutar i između bolnica, i da nauče kako se sama rezistencija širi među vrstama. Prethodne studije su uglavnom istovremeno ispitivale samo jednu epidemiju.

  Ono što su istraživači otkrili, Hanage je nazvao „nered različitosti“, kako među KRE vrstama, tako i  među karbapenem-otpornim genima. Oni su takođe otkrili da se geni otpornosti lako prenose sa vrste na vrstu, doprinoseći stalnom razvoju opasnosti od KRE.

  S obzirom da evoluiraju i da se pojavljuju novi oblici, rezultati ukazuju na potrebu za aktivnošću u potrazi za još nepoznatim oblicima rezistencije jer su istraživači otkrili mehanizme otpora koji ranije nisu bili viđeni – što implicira da i dalje postoje neki koje tek treba otkriti.

  „Najbolji način da se zaustavi infecija ljudi sa KRE, na prvom mestu, svakako jeste da se spreči prenos“, rekao je Hanage. „Ako je tačno da nismo identifikovali sve načine prenosa, onda je strategija fokusa na slučajeve oboljenja – kao lov na krtice, možemo biti sigurni da će se bakterija ponovo pojaviti na nekom drugom mestu.“

  Izvor: MedicalXpress