Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje KME za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

    Ovim pravilnikom utvrđuju se vrsta, programi, način, postupak i dužina trajanja kontinuirane edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, kriterijumi na osnovu kojih se vrši akreditacija programa kontinuirane edukacije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

    „Sl. glasnik RS“, br. 2/2011 i 23/2016

    Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

    Izvor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije