Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete

    Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene mera za bezbedan i zdrav rad sa ciljem sprečavanja, otklanjanja i smanjenja na najmanju moguću meru rizika po bezbednost i zdravlje zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete.

    Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

    Izvor: SLFS