Objavljen autorski tekst predsednika LKS u časopisu CPME

    Objavljen autorski tekst predsednika LKS u časopisu CPME

    U januarskom izdanju časopisa koji objavljuje CPME (Standing Committee of European Doctors) objavljen je autorski tekst dr Milana Dinića, direktora Lekarske komore Srbije na temu „Izazovi zdravstvenog sistema Srbije u procesu usklađivanja zakonodavstva sa regulativom Evropske unije“

    Tekst možete pogledati OVDE.