Obaveštenje o povlačenju svih serija proizvoda Celia

  Obaveštenje o povlačenju svih serija proizvoda Celia

  Na osnovu odluke proizvodača Lactalis, Francuska, o povlačenju svih serija proizvoda Celia proizvedenih na proizvodnom mestu Lactalis, Creon, Francuska, kompanija Amicus SRB d.o.o kao uvoznik i distributer proizvoda Celia, donela  je odluku o povlačenju iz prometa preostalih serija proizvoda Celia sa tržišta Republike Srbije:

  CELIA DIGEX,    serija   16C0010821

  CELIA Expert 1, serija   16C0010425

  CELIA Expert 1, serija   16C0012133

  CELIA Expert 2, serija   16C0010488

  CELIA LF,          serija    16C0011502

  PRE CELIA,      serija     16C0010750

  Odluka o povlačenju dodatnih 6 serija Celia sa tržišta Republike Srbije doneta   je  kao dodatna mera predostrožnosti, a u cilju smanjenja rizika i zaštite potrosača.

  Ovim će sa tržišta Srbije biti povučene sve serije Celia.

  Izvor: Ministarstvo zdravlja