Nomenklatura zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

    Nomenklatura zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

    U primeni od 2013. godine.

    Za pregled dokumenta je potreban pretraživač koji podržava PDF dokument, odnosno Adobe Acrobat Reader (koji možete preuzeti ovde) ili drugi čitač PDF dokumenta.

    Pretragu vršite pritiskop tastera Ctrl i F i u polje upisujete pojam za pretragu na pismu na kom je i dokument.

    Izvor: RFZO