Napredak prve vakcine protiv Alchajmerove bolesti na svetu

  Napredak prve vakcine protiv Alchajmerove bolesti na svetu

  Sa preko 7,5 miliona novih slučajeva Alchajmerove bolesti godišnje, trka da se pronađe vakcina i efikasna terapija protiv demencije raste iz dana u dan.

  Sada su istraživači u SAD-u i Australiji napravili veliko otkriće u međunarodnom istraživanju za otkrivanje nove i potencijalno efikasne vakcine koja cilja patološke proteine povezane sa Alchajmerovom bolešću, najčešćim uzrokom demencije kod starijih osoba.

  U rezultatima istraživanja objavljenim u časopisu Nature’s Scientific Reports, stručnjaci sa Flinders University School of Medicine, kao deo  istraživačkog tima sa Instituta za molekularnu medicinu i Univerziteta Kalifornija napravili su uspešnu formulaciju vakcine koja cilja abnormalne beta-amiloide i tau proteine koji su znak Alchajmerove bolesti.

  Sa više od 48 miliona slučajeva demencije u 2015. godini, Alchajmerov bolest postaje jedna od  finansijski najskupljih za svetski zdravstveni sistem, naročito u razvijenim privredama u zapadnim zemljama.

  Svetska zdravstvena organizacija je ocenila da je ukupan globalni, društveni trošak bolesti povezanih sa dimenzijom više od 600 milijardi dolara godišnje. „Ako smo uspešni u prekliničkim ispitivanjima, za tri do pet godina, mogli bi biti na dobrom putu ka jednom od najvažnijih događaja u novijoj istoriji medicine“, navodi Nikolai Petrovsky, profesor Flinders University School of Medicine i direktor australijske kompanije za istraživanje vakcina Vaxine Pty Ltd.

  „Zajedno sa populacijom koja brzo stari, sada znamo da će porast dijabetesa tip 2 na Zapadu verovatno uticati na povećanje broja slučajeva demencije na globalnom nivou, sa dijabetesom kao glavnim faktorom rizika za Alchajmerovu bolest”, navodi profesor Petrovsky.

  Zahvaljujući finansiranju Nacionalnog instituta za zdravlje i Udruženja Alchajmer, američki istraživači tvrde da su razvili izuzetnu univerzalnu platformu za vakcine, pod nazivom MultiTEP, koja cilja obeležene proteine, aberantne forme AB i tau proteine.

  β-amiloid (AB) je protein za koji je značajan pokretač Alchajmerove bolesti, ali akumulacija patološkog taua takođe korelira sa nastajanjem demencije kod pacijenata sa Alchajmerovom. Korišćecnje kombinacije anti-amiloid-beta i anti-tau vakcina sa snažnom i bezbednom adjuvantnom tehnologijom zvanom Advax, razvijenom od strane Vaxine Pty Ltd, obećava i preventivni i terapijski pristup Alchajmerovoj bolesti, izjavio je profesor David Cribbs.

  Profesor Michael Agadjanyan, šef IMM Odeljenja za molekularnu imunologiju, kaže da MultiTEP vakcine bazirane na platformi ne izazivaju potencijalno štetne, autoreaktivne ćelijske imune odgovore, a i dalje stvaraju antitela koja se snažno vezuju za  amiloidne i tau patološke molekule u moždanom tkivu  pacijenata sa Alchajmerovom bolešću.

  “Ova studija sugeriše da možemo da izvršimo imunizaciju pacijenata u u ranim fazama Alchajmerove bolesti, pa čak i zdravih osoba koje su u riziku od te bolesti, koristeći naše anti-amiloid-beta vakcine, a ukoliko bolest napreduje, vakcinisati ih i sa anti-tau vakcinom kako bi se povećala efikasnost”, izjavila je Anahit Ghochikyan, profesorka  IMM Odeljenja za molekularnu imunologiju.

  Kaže da naučnici sa Nacionalnog instituta za starenje i saradnici sa Univerziteta Kalifornija i Univerziteta Južne Kalifornije rade sa stručnjacima iz četiri kompanije kako bi sproveli ne-klinička, bezbednosno-toksikološka ispitivanja, da bi ispunili bezbednosne standarde američke vlade za ispitivanje primene novog leka. Nakon završetka ovih prekliničkih studija, planiraju da testiraju imunogenost i efikasnost novih vakcina u ispitivanjima na ljudima.

  Kompanija Vaxine Pty Ltd je međunarodno poznata zbog razvoja prve vakcine protiv svinjskog gripa u svetu, tokom pandemije 2009. a aktivna je i na drugim frontovima, uključujući istraživanja ebole i Zika virusa.

  Izvor: Medical Xpress