Modifikovana klasifikacija hipertrofije leve komore radi obezbeđivanja novog uvida u progresiju iz hipertenzije do srčane insuficijencije

    Modifikovana klasifikacija hipertrofije leve komore radi obezbeđivanja novog uvida u progresiju iz hipertenzije do srčane insuficijencije

    Hipertrofija leve komore, značajna posledica hipertenzije, tradicionalno je  klasifikovana bilo kao koncentrična ili ekscentrična na osnovu prisustva ili odsustva povećane relativne debljine zida. U 2010. godini  predložena je nova četvorostepena klasifikacija koja je uključivala i dilataciju leve komore,  pored zadebljanja zida leve komore. Svrha ovog pregleda je da se razmotre načela ove revidirane klasifikacije i da se istaknu naknadne studije koje su procenjivale korisnost ove klasifikacije.

    Niz nedavnih opservacionih studija testirao je da li četvorostepena klasifikacija identifikuje subfenotipe hipertrofije leve komore sa diferencijalnim rizikom od nepovoljnog ishoda, uključujući i slučaj zatajenja srca. Većina je potvrdila da se ekscentrična hipertrofija može podeliti na visoko rizičnu i nisko rizičnu grupu na osnovu toga da li je dilatacija leve komore prisutna. Dodatne studije su pokazale da je dilatacija leve komore nezavisan faktor rizika za razvoj srčane insuficijencije.

    Rezime: Uključivanje dilatacije leve komore u procenu hipertrofije leve komore predstavlja bitan subfenotip u standardnoj dvostepenoj klasifikaciji koja ima diferencijalni rizik. Takva poboljšanja u klasifikaciji hipertrofije leve komore mogu dati nove uvide u to kako hipertrofija leve komore napreduje do srčane insuficijencije, mogu pomoći da se utvrde faktori rizika za ovu tranziciju i da se poboljšaju terapijski napori pri sprečavanju te pojave.

    Izvor: Current Opinion in Cardiology