LKS traži sastanak radi unapređenja IZIS-a sa predstavnicima Ministarstva zdravlja

    LKS traži sastanak radi unapređenja IZIS-a sa predstavnicima Ministarstva zdravlja

    Lekarska komora Srbije poslala je Ministarstvu zdravlja RS, Jedinici za primenu IZIS-a, zaključke sa zajedničke sednice dva Posebna odbora LKS koji se odnose na rad IZIS-a i zvanično tražila da se održi sastanak radi dogovora o unapređenju tog sistema i uspostavljanja saradnje, a sve u cilju kvalitetnije usluge za pacijente, kao i olakšavanja rada lekara.

    Na zajedničkom sastanku odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu i odbora za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu prepoznati su praktični problemi rada u IZIS-u i dat je predlog potrebnih promena, ali i konstatovane činjenice da deo zdravstvenih ustanova u Srbiji još nije uključen u IZIS (Integrisani zdravstveni informacioni sistem), dok neke i dalje nemaju računare, štampače i internet. Pored toga, da bi sistem kompletno funkcionisao, potrebno je da bude uveden IZIS program i u rad privatnih i vojnih zdravstvenih ustanova.

    Zaključke možete preuzeti i OVDE.

    Izvor: Lekarska komora Srbije