LKS spremna da pomogne u „nostrifikaciji“ stranih diploma

  LKS spremna da pomogne u „nostrifikaciji“ stranih diploma

  Na sastanku održanom u Vladi RS 28. jula razgovaralo se o mogućim rešenjima problema priznavanja/nostrifikacije diploma medicinskog fakulteta u inostranstvu i stranih specijalizacija i užih specijalizacija. Određeni broj ljudi danas čeka na nostrifikaciju stranih diploma jer postojeći pravni okvir ne uređuje do kraja tu oblast, rečeno je na sastanku, jer po postojećem zakonodavstvu ni Ministarstvu zdravlja ni Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ne pripada nadležnost za taj posao.

  Iako je, po Zakonu o ministarstvima, posao priznavanja diploma iz inostranstva u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to se odnosi na priznavanje diploma osnovnih, master i doktorskih studija, dok specijalizacije kao vid stručnog usavršavanja ne spadaju u nadležnost tog ministarstva. Ministarstvo zdravlja takođe, na osnovu Zakona o ministarstvima, nema nikakve ingerencije ni kapacitete za priznavanje stranih zdravstvenih specijalizacija.

  Na sastanku je rečeno da bi pitanje nadležnosti za nostrifikaciju diploma medicinskih fakulteta u inostranstvu i stranih specijalizacija i užih specijalizacija moglo da bude rešeno Zakonom o regulisanim profesijama od posebnog značaja koji je u završnoj fazi izrade. S obzirom na činjenicu da u mnogim zemljama komore zdravstvenih radnika rade nostrifikaciju zdravstvenih specijalizacija stečenih u inostranstvu, svi akteri sastanka su zaključili da bi zakonskim izmenama ovlašćenje da obavlja taj posao moglo da pripadne Lekarskoj komori Srbije.

  Dr Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije rekao je da je Komora sa svoje strane, apsolutno spremna da pomogne i preuzme taj posao na sebe, kao i da je pitanje veoma osetljivo jer se radi o zdravstvenoj profesiji.

  „Treba biti oprezan jer može biti naneta velika šteta građanima ove zemlje ako se dozvoli da u Srbiji neko leči građane a da za to nema odgovarajuća zvanja, kvalifikacije i kompetencije“, rekao je dr Dinić i napomenuo da je Lekarska komora Srbije član Udruženja specijalista Evrope (UEMS), kao i da se Evropa trudi da unificira zvanja u oblasti medicine.

  Sastanku koji je održan u Vladi RS prisustvovali su predstavnici kabineta predsednika Vlade RS, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Medicinskog fakulteta u Beogradu i Lekarske komore Srbije a odlučeno je da se razgovor na ovu temu uskoro nastavi kako bi se našlo zajedničko rešenje.

  Izvor: Lekarska komora Srbije