Saopštenje za javnost Sindikata lekara i farmaceuta Srbije

  Saopštenje za javnost Sindikata lekara i farmaceuta Srbije

  Sindikat lekara i farmaceuta Srbije izdalo je saopštenje za javnost povodom izveštavanja pojedinih medija o radu određenih lekara. Saopštenje prenosimo u celosti:

  „Sindikat lekara i farmaceuta Srbijenajoštrije osuđuje izveštavanja pojedinih medija u kojima se inkriminišu lekari za nesavesnost ili krivično delo i pre pokretanja bilo kog postupka pred nadležnim organom protiv njih, a kamoli okončanja istog.

  Smatramo neprimerenim narušavanje ugleda lekara nagađanjima i spekualcijama zasnovanim na neproverenim i nedokazanim informacijama. Ovako narušen ugled i dostojanstvo se jako teško, a najčešće nikako ne može povratiti.

  Molimo da se u ime lekara:

  • poštuje presumpcija nevinosti!
  • lični podaci lekara ne objavljuju u sredstvima javnog obaveštavanja, zbog narušavanja ugleda i dostojanstva ličnosti (časti, ugleda, odnosno pijeteta) lica na koje se odnosi informacija.
  • lekari ne označavaju učiniocima kažnjivog dela, odnosno oglašavaju krivim ili odgovornim pre pravnosnažnosti odluke suda, a u cilju zaštite ljudskog dostojanstva, s jedne strane, ali i nezavisnosti, ugleda i nepristrasnosti suda ili drugog nadležnog organa, se druge strane.

  U Beogradu, dana 16.03.2018. godine.

  Sindikat lekara i farmaceuta Srbije

  predsednik SLFS Dr Rade Panić,

  spec. anestezije sa reanimacijom“

  Izvor: SLFS