Veliki korak SZO u borbi protiv bakterija otpornih na lekove

  Veliki korak SZO u borbi protiv bakterija otpornih na lekove

  U novom izveštaju Svetske Zdravstvene Organizacije, po prvi put se navode  koje bakterije, otporne na antibiotike, predstavljaju najveću opasnost za globalno zdravlje i za koje su hitno potrebne nove efikasne terapije.

  Globalna prioritetna lista bakterija otpornih na antibiotike SZO je usmerena na istraživanje, otkriće i razvoj novih antibiotika, a namenjena je farmaceutskim kompanijama, istraživačkim institucijama i onima koji donose bitne odluka širom sveta. To je deo šire borbe protiv rastućih infekcija, koje su postale otporne na lekove koji se obično koriste. Lista je izrađena detaljnim pregledom podataka o dokazima iz svih regiona SZO.

  U izveštaju, bakterije se kategorizuju u „kritične“, „visoke“ i „srednje“ prioritetne grupe. Bakterije za koje su potrebna hitna terapijska rešenja uključuju one koje su otporne na više antibiotika i odgovorne za ozbiljne infekcija poput pneumonije i sepse, uglavnom kod hospitalizovanih pacijenata, kao na primer Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii i Enterobacteriaceae.

  Otporne bakterije koje utiču takođe i na zdrave osobe izvan bolnica su u „visoko“ prioritetnoj grupi i uključuju meticilin-rezistentni Staphilococcus aureus (MRSA), Salmonella i Neisseria gonorrhoea.

  Dr Tacconelli, izvršni član komiteta Evropskog udruženja za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti (ESCMID), rekla je da infekcije otporne na antibiotike imaju veliki uticaj na kvalitet života pacijenata i da su povezane su sa visokim stopama smrtnosti.

  „Moderna medicina koristi antibiotike pri lečenju infekcija, ali i pri njihovoj prevenciji kod visokorizičnih pacijenata, kao što su primaoci transplantata, kod onih koji boluju od raka i pacijenata podvrgnutih jednostavnijim procedurama kao što su zamena kuka i carski rez. Ovaj izveštaj predstavlja krupan korak napred u identifikovanju bakterija koje čine najveću opasnost za pacijente, zbog nedostatka efikasnih terapija“, dodala je dr Tacconelli.

  Izvor: SZO