Dijabetes tipa 2: Intenzivna terapija hipertenzije može smanjiti rizik od smrti

  Dijabetes tipa 2: Intenzivna terapija hipertenzije može smanjiti rizik od smrti

  Prema novoj studiji, intenzivno lečenje visokog krvnog pritiska kod osoba sa dijabetesom tipa 2 može smanjiti rizik od smrti, uključujući kardiovaskularne bolesti.

  Dijabetes je bolest koja utiče na to kako telo koristi glukozu. Dijabetes tipa 2, koji je najčešći oblik bolesti, smanjuje proizvodnju insulina, hormona koji reguliše nivo šećera u krvi. Kada se to dogodi, nivo šećera u krvi raste, povećavajući rizik od srčanih oboljenja.

  Hipertenzija ili visok krvni pritisak takođe povećava rizik od drugih kardiovaskularnih bolesti. Prema definiciji, krvni pritisak je „sila kojom  cirkulišuća krv deluje na zidove arterija dok srce pumpa krv“. Hipertenzija se javlja kada je ta sila  na zidove arterija previsoka.

  Lekari mere krvni pritisak u milimetrima živinog stuba (mmHg). Prvi broj, ili sistolni pritisak, odnosi se na pritisak u krvnim sudovima kada srce kuca. Drugi broj meri dijastolni krvni pritisak, koji je pritisak u krvnim sudovima kada srce miruje između otkucaja.

  Prehipertenzivno stanje postoji kada je vrednost sistolnog pritiska 120-139 mmHG a dijastolnog 80-89mmHG. Pritisak od 140/90 mmHG se smatra visokim.

  Veza između dijabetesa i hipertenzije

  Mnogi ljudi sa dijabetesom imaju i visok krvni pritisak. Istraživanja su pokazala da najmanje 1 od 3 osobe sa dijabetesom ima i hipertenziju.

  Dijabetes i visoki krvni pritisak čine smrtonosnu kombinaciju, jer jedno oboljenje pogoršava drugo. Dijabetes može povećati krvni pritisak tako što smanjuje sposobnost rastezanja krvnih sudova, povećava tečnost u telu i utiče na to kako telo upravlja insulinom.

  U SAD, skoro 70% pacijenata sa dijabetesom koji su starosti od 65 godina ili više, umire od kardiovaskularnih bolesti, a 16% umire od moždanog udara. Osim toga, osobe sa dijabetesom imaju do četiri puta veći rizik od smrti zbog srčanih oboljenja u odnosu na osobe bez dijabetesa.

  Studija publikovana u časopisu  Hyptertension,  pokazala je da su osobe sa dijabetesom tipa 2 koje su bile na intenzivnoj terapiji da bi održale nivo krvnog pritiska na ili ispod 130/80 mmHg, imale manji broj srčanih udara, moždanih udara i imale manji rizik od smrt iz bilo kog razloga

  „Naši rezultati pokazuju korist od intenzivnije terapije koja ima za cilj postizanje vrednosti krvnog pritiska od 130/80 [mmHg] ili niže i trebalo bi da pomogne u rešavanju nekih aktuelnih nedoumica oko najboljih vrednosti krvnog pritiska za osobe sa dijabetesom“, kaže viši istraživač studije J. Bill McEvoi, profesor preventivne kardiologije na Nacionalnom univerzitetu Irske u Golveju.

  Smernice američkih asocijacija za krvni pritisak iz 2017. preporučuju intenzivni tretman za osobe sa dijabetesom i hipertenzijom kako bi se smanjio njihov krvni pritisak. Nova studija je pokazala da nivo krvnog pritiska od 130/80 mmHg može biti koristan ljudima bez obzira na kardiovaskularni rizik.

  Prednosti intenzivne terapije hipertenzije

  Istraživači su analizirali ishode kod oko 11.000 osoba sa dijabetesom tipa 2. Istraživači su klinički pratili učesnike studije preko 4 godine u različitim kliničkim centrima i lokacijama.

  Naučnici su ispitivali osobe sa dijabetesom tipa 2 i visokim krvnim pritiskom, koji su imali različite nivoe kardiovaskularnog rizika i koji su bili na intenzivnoj terapiji. Zatim su ih uporedili sa ljudima sa istim uslovima koji su primili placebo.

  Prethodni nalazi sugerišu da je lečenje hipertenzije bilo efikasno, ali istraživači nisu znali da li se ova korist primenjuje i na osobe sa dijabetesom i krvnim pritiskom ispod 140/90 mmHg.

  U novoj studiji ispitivane su stope ukupne smrti iz bilo kog uzroka i utvrđeno je da su svi ljudi imali koristi od intenzivnog lečenja, bez obzira na kardiovaskularni rizik.

  Više od 800 smrtnih slučajeva i preko 950 glavnih vaskularnih događaja – uključujući srčane udare, moždane udare, dijabetesnu nefropatiju i dijabetesnu retinopatiju – pojavilo se tokom perioda ispitivanja.

  Ljudi koji su primali intenzivnu terapiju za krvni pritisak imali su 9% manje događaja i 14% manje smrtnih slučajeva od onih koji su uzimali placebo.

  Izvor: Hypertension