Extraneal : pismo zdravstvenim radnicima

    Extraneal : pismo zdravstvenim radnicima

    Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa ažuriranim spiskom aparata za merenje nivoa glukoze u krvi koji su kompatibilni sa primenom leka Extraneal (ikodekstrin), rastvor za peritonealnu dijalizu.

    Pismo u celosti možete preuzeti OVDE.

    Izvor: ALIMS